NSAID ger begränsad smärtlindring vid artros

En norsk studie visar att NSAID bara är marginellt bättre än placebo när det gäller att reducera smärta vid knäartros på kort sikt.

29 nov 2004, kl 12:35
0

Annons

Slutsatsen baseras på en metaanalys av 23 studier på sammanlagt 10 845 patienter. Forskarna hänvisar till att användning av oralt NSAID i dagens riktlinjer rekommenderas som andrahandsval efter paracetamol. NSAID används emellertid regelbundet av hälften av alla patienter med knäartros.

Deras analys visar att NSAID var 15,6 procent bättre än placebo efter två till 13 veckor. Enligt tidigare forskning behöver smärtan vid knäartros reduceras med 17 till 22 procent för att anses meningsfull.
Forskarna menar att NSAID bara bör användas i begränsad utsträckning vid knäartros med tanke på biverkningsrisken.
Studien förhandspublicerades på BMJs hemsida.