Bra med mindre antibiotika innan operation

Att dra ner på användningen av antibiotika innan operationer kan minska
risken för resistensutveckling. Det har SBU kommit fram till i en
granskning. En minskning behöver inte heller öka risken för infektion.

18 aug 2010, kl 11:16
0

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har gått igenom litteratur om förebyggande behandling med antibiotika inför operationer och hur det används i Sverige. Deras slutsats är att det i många fall skulle kunna användas mindre antibiotika utan att  infektionsrisken skulle öka.

Att ge antibiotika inför kirurgiska ingrepp är vanligt och minskar i många fall risken för infektion efter operationen. Men i sin rapport konstaterar SBU att det också finns gånger då onödigt mycket antibiotika ges. Som exempel nämner de vissa knäoperationer då det ofta ges flera doser när det skulle räcka med att ge en. Vid operation av ljumskbråck där ett nät sätts in är deras slutsats att det inte finns någon anledning alls att sätta in antibiotika.

I andra fall skulle man med fördel kunna använda mer antibiotika. SBU tar upp planerade kejsarsnitt där det finns stöd i litteraturen om att det minskar infektionsrisken men trots det är det inte rutin på alla kliniker.

Det finns enligt rapporten ett starkt vetenskapligt underlag för att antibiotikaprofylax skyddar mot infektion till exempel vid operation och kikarundersökning i tjocktarm, ändtarm, blindtarm, bröstcancerkirurgi och ledproteskirurgi.