Annons

Kostnader inom förmånen minskade under fjolåret

Även om läkemedelskostnaderna totalt sett ökar, minskade i fjol kostnaderna inom förmånen för första gången på många år. Landstingens kostnader för förmånen uppgick till knappt 19 miljarder kronor, en minskning med 0,2 procent jämfört med 2004.

20 jan 2006, kl 12:40
0

Annons

Det innebär att de senaste årens stagnerande tendens i kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen förstärks.

Enligt Apoteket fortsätter generikareformen att bidra till den låga kostnadsutvecklingen, framför allt för hjärtkärlläkemedel. En annan förklaring är att företaget i början av året sänkte handelsmarginalen.

Den avmattande trenden beror också på att kostnader sedan några år flyttats; läkemedel har i många landsting i högre utsträckning börjat klassas som slutenvårdsläkemedel. Här kan vårdhuvudmännen förhandla direkt med tillverkarna om rabatter. Kostnaderna för slutenvårdsläkemedel har följaktligen ökat på senare år.

Den totala läkemedelsförsäljningen i Sverige 2005 mätt som apotekens inköpspris uppgick till 25,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,3 procent jämfört med samma period 2004, enligt Läkemedelsstatistik AB.