Annons
Konkurrent anmälde men läkemedelsföretag frias

Konkurrent anmälde men läkemedelsföretag frias

Det öppna seminariet om nya cancerbehandlingar under Almedalsveckan var inte läkemedelsreklam, anser NBL.

5 nov 2018, kl 11:40
0

Annons

Under Almedalsveckan 2018 bjöd läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb, BMS, in till ett öppet seminarium med rubriken ”Digitalisering av vården och introduktion av nya behandlingar – varför tar det sådan tid?”. En av föredragshållarna var en erfaren specialist i onkologi som belyste olikheterna inom Sverige när det gäller införandet av nya behandlingar i cancervården.

Företrädare för ett annat läkemedelsbolag, Merck Sharp & Dohme, MSD, var på plats och reagerade mot onkologispecialistens föredrag. MSD-företrädarna ansåg att specialisten fokuserade alltför mycket på de läkemedel som just seminariearrangören BMS marknadsför, så mycket att det handlade om marknadsföring.

Därför anmälde MSD sin konkurrent BMS för överträdelse av förbudet mot att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten. I anmälan anmärkte MSD även specifikt på vissa uttalanden i föredraget och kallade dem bland annat ovederhäftiga. Dessutom anmäldes innehållet i en kundtidning som delades ut vid seminariet eftersom MSD ansåg att även tidningsartiklarna stred mot läkemedelsbranschens etiska regelverk.

BMS hävdade i sitt svaromål att syftet med seminariet uteslutande var att stimulera dialogen om hur införandeprocesserna för nya läkemedel kan förbättras. Enligt BMS tog föredragshållaren upp vissa behandlingar enbart som exempel på kvarstående problem med jämlikheten mellan olika delar av landet. Och vissa uttalanden ansåg BMS att MSD helt enkelt hade missförstått.

Först gick anmälan till Informationsgranskningsnämnden, IGN, som tyckte att ärendet var både svårbedömt och principiellt intressant. Det skickades därför vidare till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, som nu har friat seminariearrangören BMS.

I bakgrunden till beslutet resonerar nämnden kring gränsdragningen mellan kommersiell information och fri medicinsk debatt. Å ena sidan är det, menar NBL, oacceptabelt om läkemedelsföretag försöker hitta kryphål i regelverket genom att få kommersiellt syftande aktiviteter att framstå som icke-kommersiella. Å andra sidan är det viktigt att slå vakt om den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och därför i tveksamma fall ofta hellre fria än fälla.

Nämnden anser inte att MSD bevisat att föredraget utgjorde marknadsföring utan anser att ord står mot ord. Därför bedöms föredraget som icke-kommersiellt, vilket betyder att det inte omfattas av det etiska regelverket. De anmälda kundtidningsartiklarna tar inte upp några namngivna läkemedel och omfattas därför inte heller av reglerna om marknadsföring av läkemedel.

Anmälaren MSD får betala en administrativ avgift på 40 000 kronor.