Kramphävande läkemedel hjälpte mot depression

Kramphävande läkemedel hjälpte mot depression

Amerikanska forskare har hittat en ny lovande måltavla för läkemedelsbehandling av depression.

2 nov 2018, kl 09:39
0

Annons

Forskare vid the Icahn school of medicine at Mount Sinai i New York utforskar möjligheten att behandla depression med läkemedel riktade mot en ny molekylär måltavla. Måltavlan är KCNQ-kaliumkanalerna i hjärnans nervceller. Dessa kaliumkanaler spelar en viktig roll i ett system i hjärnan som styr vår så kallade resiliens, vår naturliga förmåga till återhämtning och att ”komma igen” vid psykologisk påfrestning.

I en pilotstudie som publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry fann forskargruppen att ett läkemedel mot epilepstiska kramper hade god effekt mot depressionssymtom hos 18 svårt deprimerade patienter. Det handlar om läkemedelssubstansen ezogabine, i Sverige mer känd som retigabin, som verkar just på KCNQ-kaliumkanalerna.

Forskargruppen har tidigare prövat retigabin på möss, detta var den första studien hos människor. 18 svårt deprimerade patienter fick retigabin som enda medicinska behandling under tio veckor. Efter denna behandling hade deras depressionssymtom minskat med i genomsnitt 45 procent och deras förmåga att uppleva glädje och tillfredsställelse hade ökat.

– De här resultaten är lovande och viktiga eftersom det inte har kommit något nytt läkemedel mot depression på flera decennier, sade forskaren James Murrough som ledde studien ett uttalande i samband med publiceringen.

– De flesta antidepressiva medicine tillhör samma klass av läkemedel och verkar genom att öka serotoninnivåerna. Vår forskning pekar på att behandling även kan riktas mot en annan molekylär måltavla, vilket skulle kunna vara till nytta för patienter.

Depression är en växande folksjukdom i västvärlden – i Sverige har var femte vuxen någon gång fått denna diagnos, enligt Folkhälsomyndigheten. Även om dagens behandlingar ofta är effektiva finns det behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer för att kunna hjälpa även personer som befintliga antidepressiva mediciner inte fungerar för. Flera forskargrupper runt om i världen arbetar med att hitta nya måltavlor för depressionsbehandling, Läkemedelsvärlden berättade till exempel i våras om en annan av dem.

Forskarna vid Mount Sinai-sjukhuset har efter den nu publicerade pilotstudien redan påbörjat en större studie av depressionsbehandling med retigabin. Denna gång görs en dubbelblind placebokontrollerad studie.

Användningen av retigabin mot epilepsi har begränsats av att det vid flerårig behandling kunnat ge pigmentförändringar i bland annat ögonen, vilket lett till synförsämring. Hur denna säkerhetsprofil påverkar användbarheten vid depressionsbehandling är en av de många frågor som återstår att undersöka.