Konkurrensverket vill införa nationellt apoteksmärke

I en delrapport föreslår Konkurrensverket att företag som inte är
apotek ska kunna driva butiker med rätt att sälja samtliga receptfria
läkemedel. De vill också att det ska vara möjligt att driva renodlade
djurapotek efter omregleringen.

18 nov 2008, kl 16:12
0

Annons

Konkurrensverket, KKV, presenterar en rad förslag för hur en ny apoteksmarknad ska se ut i en rapport till regeringen. Den första delen i verkets rapport ? Åtgärder för bättre konkurrens? innehåller ett förslag om att det bör vara tillåtet för företag som inte är apotek att sälja samtliga receptfria läkemedel. Dessa skulle kallas för fullskaliga egenvårdsbutiker. Vilka krav och regler som gäller för en sådan verksamhet skulle definieras lagen. I rapporten menar KKV att apoteksutredningens förslag innebär att ett fullskaligt utbud av receptfria läkemedel enbart kommer att finnas på vissa apotek vilket missgynnar andra aktörer på en ny marknad.

I rapporten föreslår KKV också att ett nytt nationellt apoteksmärke införs som ska användas av handlare som blir godkända som apotek. Apoteket AB:s varumärke är väldigt stark och skulle ge företaget ett försprång gentemot andra aktörer på en omreglerad marknad. Ett nytt apoteksmärke skulle vara en bra riktlinje för konsumenterna.

Det ska också kunna bli möjligt att starta renodlade djurapotek, tvärtemot vad som föreslås av apoteksmarknadsutredningen skriver KKV. Eftersom kostnaden för att etablera ett renodlat djurapotek beräknas vara mindre än för ett med humana läkemedel hindrar modellen konkurrens om inte djurapotek får startas.