Annons

Krafttag krävs mot ökad användning av antibiotika

Onödig och felaktig användning av antibiotika gör att vi i framtiden
kommer att vara försvarslösa mot ett flertal sjukdomar. Det skriver
Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Strama som gemensamt kräver
att regeringen gör något för att bromsa utvecklingen.

18 nov 2008, kl 12:57
0

Annons

I samband med den europeiska antibiotikadagen den 18 november, presenterade Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Strama sin rapport om antibiotikaanvändandet i landet. Rapporten är en del i ett regeringsuppdrag som de tre aktörerna genomfört.

Deras slutsats är att resistensutvecklingen går att stoppa men att det är ledarna inom hälso- och sjukvården som har huvudansvaret för arbetet.
–  När apoteksmonopolet avskaffas blir det extra viktigt att uppgifter om antibiotikaförsäljning fortsätter att vara lika tillgängliga som idag. Alla aktörer som säljer antibiotika måste fortsätta att leverera statistik, säger Otto Cars som är ordförande i Strama.

Han menar att för att få en bra bild över om antiobiotikaanvändnignen håller god kvalitet så bör orsaken till förskrivningen anges på recepten. För att komma tillrätta med onödig och felaktig förskrivning av antibiotika krävs också att personal på vårdcentraler har tillgång till riktlinjer och stöd från infektionsläkare.

 En undersökning som Socialstyrelsen gjort visar att bara hälften av landets vårdcentraler har ett sådan stöd.
– Ingen skulle acceptera att andra behandlingsmetoder satts in på samma svaga underlag, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.

Smittskyddsinstitutet föreslår att ett nytt nationellt system införs för insamling av data om resistensutveckling. De föreslår att data ska samlas in varje dygn från laboratorier i landet i en nationell databas för att snabbt kunna se när nya fall av resistens dyker upp.

Förslaget lämnas till regeringen i dag.