Annons

Avastin kopplas till ökad risk för blodpropp

En studie av nästan 8000 patienter visar att cancerläkemedlet Avastin
ökar risken att utveckla ventrombos. Risken att drabbas var 30
procent högre för de cancerpatienter som fick Avastin jämfört med
personer som inte fick visar resultat som publiceras i JAMA.

19 nov 2008, kl 11:27
0

Annons

Bland cancerpatienter är trombos i djupa vener i ben eller lunga en vanlig dödsorsak. Misstankar har riktats mot att läkemedel som hämmar tillväxten av tumörens blodkärl, så kallade angiogeneshämmare, kan öka risken för blodproppar.  Ett av de vanligaste preparaten i den klassen är just Avastin (bevacizumab) en rekombinant monoklonal antikropp riktad mot tillväxtfaktirn VEGF.

För att kartlägga om det fanns något samband har amerikanska forskare tittat på data från 15 kontrollerade studier som jämfört patienter med cancer som fått bevacizumab med dem som inte fått preparatet. Totalt fick forskarna fram data på 7 956 patienter där även uppgifter om ventrombos fanns tillgänglig.

Forskarna kunde se att bland patienter som fått bevacizumab var risken att drabbas av en venös blodpropp 33 procent högre än bland patienter som inte fått läkemedlet. Av de patienter som fått bevacizumab drabbades 11,9 procent av någon form av venös trombos och 6,3 procent av allvarlig venös trombos.

Författarna till artikeln påpekar att det är viktigt att patienter och kliniker känner till den ökade risken för blodpropp med Avastin och att göra en riskbedömning om en trombos skulle inträffa under pågående behandling.