Annons

Kommunikation minskar antibiotikaförskrivning

Överanvändandet av antibiotika kan minska drastiskt om bara läkarna får träning i hur de bättre ska kommunicera med sina patienter, visar en tysk studie.

5 sep 2007, kl 11:16
0

Annons

Samverkan mot antibiotikaresistens, STRAMA, refererar i sitt senaste utskick till en tysk studie som undersökt hur kommunikationen mellan läkare och patient påverkar förskrivningen av antibiotika i öppenvården. Studien visar att det går att minska överförskrivning enbart genom bättre kommunikation.

I studien delades 104 distriktsläkare upp i två grupper. Hälften fick träning av studieledarna i hur de bättre kan kommunicera med sina patienter.  Träningen handlade inte i första hand om att förmedla kunskap om antibiotikaförskrivning, utan fokuserade på kommunikationen vid mötet mellan patient och läkare. Läkarna uppmanades att med öppet sinne diskutera patientens oro och se till att en diskussion om antibiotikaförskrivning blev en del av konsultationen.

Efter träningen följde forskarna upp hur förskrivningen till patienter med akut hosta påverkades. Resultatet visade att det efter sex veckor blev en 60-procentig relativ minskning av antibiotikaförskrivning i läkargruppen som fått kommunikationsträning. Efter ett år var den kvarstående minskningen 40 procent.