Annons

Kombinationsvaccin ökade risken för feberattack

Spädbarn som fick ett kombinationsvaccin mot kikhosta och stelkramp hade
en ökad risk för att få en feberattack samma dag, visar en dansk
studie. Men vaccinet ökade inte risken för epilepsi.

22 feb 2012, kl 13:21
0

Annons

Forskarna studerade data från de nationella hälsoregistren av 380 000 barn födda i Danmark mellan 2003 och 2008. I det danska barnvaccinationsprogrammet ges ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b vid tre, fem och tolv månaders ålder.

Forskarna fann att drygt 7 800 barn, eller strax över 2 procent, hade diagnosticerats med feberattacker när de var 18 månader gamla. Av dessa hade 17 fått det efter den första sprutan, 32 efter den andra och 201 barn efter den tredje sprutan. Av dessa hade 9 barn fått feber samma dag som den första sprutan, 12 fått feber samma dag som den andra sprutan och 27 samma dag som den tredje sprutan. Men risken avtog snabbt och efter en vecka fanns ingen ökad feberrisk för barnen. Den absoluta risken för feber var dock låg, kommenterar forskarna.

Studien fann inte någon ökad risk för epilepsi för vaccinerade barn jämfört med ovaccinerade. Den har publicerats i The Journal of the American Medicine Association.