Annons

EMA: Nyttan överväger riskerna med Trasylol

Trasylol har inte marknadsfört i Europa sedan 2008 då tillståndet drogs
in efter att en studie visade på ökad dödlighet. Nu rekommenderar EMA
återigen att läkemedlet ska få säljas.

22 feb 2012, kl 11:51
0

Annons

Trasylol (aprotinin) används för att motverka stora blödningar vid operationer, men Bayer stoppade självmant försäljningen efter att det utvärderats i den kanadensiska BART-studien. Studien stoppades eftersom det fanns en ökad dödlighet bland patienterna som behandlades med läkemedlet.

Nu har den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) utvärderat nyttan och riskerna med aprotinin och granskat all tillgänglig data. Slutsatsen är att nyttan överväger riskerna för patienter med hög risk för stor blodförlust och som ska genomgå by pass-operation av hjärtats blodkärl. EMA rekommenderar därför att EU-kommissionen godkänner att Trasylol åter får marknadsföras.