Annons

Kombinationsterapi gav bäst resultat vid aggressiv RA

En tvåårig studie på patienter med tidig aggressiv reumatoid artrit, RA, visar signifikant bättre resultat av kombinationsterapi med adalimumab plus metotrexat än monoterapi med respektive läkemedel.

27 jan 2006, kl 15:15
0

Tidigare forskning har entydligt visat på vikten av tidig behandling vid RA för att förhindra ledförstöring och undvika invaliditet. I januarinumret av Arthritis & Rheumatism publiceras nu den första studien som jämfört effekten av metotrexat enbart, TNF-alfahämmaren adalimumab samt en kombination av de båda läkemedlen. De jämförande resultaten bekräftar fördelarna på lång sikt av tidig kombinationsterapi för män och kvinnor med aggressiv RA.
Studien sponsrades av Abbott Laboratories och genomfördes på 133 sjukhus i USA, Europa och Australien. Totalt 799 patienter ingick i studien och majoriteten var kvinnor.
Medelåldern var 52 år och 57 procent av patienterna hade haft RA mindre än sex månader.
Deltagarna randomiserades till någon av de tre grupperna, metotrexat 20 mg per vecka i startdos, injektion med adalimumab 40 mg varannan vecka i startdos samt en kombination av de båda i samma dos. Behandlingsresultatet utvärderades efter sex månader, ett år och två år.
Vid alla mätningar var kombinationsbehandlingen kliniskt och statistiskt bättre än adalimumab respektive metotrexat enbart.
Efter ett års behandling hade 62 procent av patienterna i kombinationsgruppen en 50-procentig förbättring av sjukdomssymtomen jämfört med 41 procent i adalimumabgruppen och 46 i metotrexatgruppen. Efter två års behandling upplevde nästan hälften av patienterna i kombinationsgruppen en betydande klinisk förbättring, uppskattningsvis dubbelt så många som i de andra grupperna.
Kombinationsbehandlingen visade sig säker och tolererades väl av patienterna. Förekomsten av infektioner var låg och jämförbar i alla tre grupperna.