Statiner verksamma vid reumatiska sjukdomar

I den första studien i sitt slag har forskare funnit att statiner minskade en del av den inflammation som är karaktäristisk vid reumatoid artrit. Dessutom minskades den förhöjda risken för hjärtkärlsjukdom som är kopplad till sjukdomen.

14 nov 2003, kl 15:07
0

Annons

En ännu inte publicerad studie som presenterades vid ett möte med American College of Rheumatology i Orlando, USA, i slutet av oktober visade att patienter med reumatoid artrit som behandlades med atorvastatin fick en reduktion av C-reaktivt protein som är en viktig markör för inflammation och kardiovaskulär sjukdom.
Det är den första studien med lipidsänkande terapi i en randomiserad studie på patienter med reumatoid artrit.
Bakgrunden är att personer med reumatoid artrit har klart ökad risk att utveckla allvarlig kardiovaskulär sjukdom jämfört med befolkningen i övrigt.

Dubbel effekt
I studien, som gjordes av forskare vid Center for Rheumatic Disease i Glasgow, Skottland, ingick 116 patienter med reumatoid artrit, RA, som fick antingen atorvastatin eller placebo i sex månader. Vid slutet av perioden bedömdes patienterna enligt DAS 28 (en skala som används i Europa för att mäta graden av RA), och blodkoncentrationen av C-reaktivt protein samt andra riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mättes. Resultatet blev en signifikant förbättring av sjukdomen enligt DAS 28 samtidigt som man fick en sänkning av både kolesterol- och triglyceridnivåer.
Resultaten tyder på att statiner både kan påverka inflammationsprocessen och risken för hjärtkärlsjukdom. Däremot vet man ännu inte hur det går till, om det är genom påverkan på lipider eller på inflammationsprocessen eller en kombination av de två. Där behövs det ytterligare forskning.

Bekräftas av svensk forskning
Professor Solbritt Rantapää Dahlqvist och medarbetare vid reumatologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå har studerat sambandet mellan hjärtkärlsjukdom och reumatoid artrit

i 20 år. Deras forskning har visat att patienter med reumatoid artrit har en överdödlighet som till stor del beror på hjärtkärlsjukdom och att det finns ett samband med den inflammatoriska reaktionen.
En studie på 606 patienter med diagnosen reumatoid artrit visade att risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom var 46 procent högre hos reumatiker jämfört med kontrollgruppen. De var först i världen med att visa att RA-patienter har en hög halt av lipoproteiner som man tror ökar i blodet i samband med inflammationer i kroppen.
?Vår slutsats av studierna är att en tidig behandling av inflammationen också är viktig för att minska risken för hjärtkärlsjukdom, säger Solbritt Rantapää Dahlqvist.

Påverar inflammation
Hon tycker att den brittiska studien är intressant och på mötet i Orlando kunde man också se att allt mer fokus nu riktas mot sambandet hjärtsjukdom och inflammation.
Även ateroklerosforskningen har intresserat sig för sambandet. Man har sett tecken på inflammation i blodkärlen och därför börjat jämföra tillstånden.
? Det har till exempel visats att vid statinbehandling kom svaret på fettsänkning redan innan det kunde ha skett en förändring av lipiderna. Därför började man undersöka om statiner kan ha andra effekter, säger hon.
I experimentell forskning har man visat att statiner påverkar signalämnen som cytokiner och HLA-antigen, som är inblandade i olika reaktioner som startar den inflammatoriska processen. Med statiner uttrycks mindre HLA-antigener vilket ger en nedreglering av immunsystemet. Även försök på patienter har visat att statinerna sannolikt har vissa nedreglerande effekter på immunsystemet.
? Det här stärker våra egna teorier. Det visar att statiner hos RA-patienter även kan ha en gynnsam effekt på sjukdomen totalt förutom att det minskar den ökade risken för hjärtkärlsjukdom, säger hon.
Solbritt Rantapää Dahlqvist tror inte att statiner kommer att ersätta annan RA-behandling, utan att det ska ses som en tilläggsbehandling.

Ogynnsam kvot
Ett problem är att patienter med inflammatorisk sjukdom som regel inte har förhöjda blodfetter, något som också deras egen forskning har visat. Däremot har studier från Storbritannien och USA visat att kvoten mellan HDL och LDL är ogynnsam.
?Att patienter med reumatoid artrit har en ökad hjärtkärlsjuklighet tror vi därför inte att man ska skylla på blodfetterna. En viktig faktor är helt enkelt den inflammatoriska processen som angriper kärlbädden, säger hon.
Hon tror att det kommer fler studier på statiner och reumatoid artrit och skulle gärna själv pröva teorin i sin forskning.n

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng