Annons
Kombinationsterapi botade alla heptatit C-patienter
100 procent av patienterna blev botade. Foto: iStockphoto

Kombinationsterapi botade alla heptatit C-patienter

100 procent av patienterna med hepatit C av genotyp 1b och skrumplever botades i en klinisk studie.

25 jun 2015, kl 10:13
0

Annons

Abbvie har presenterat resultat från den kliniska studien Turqoise-III, där 60 patienter med hepatit C av genotyp 1b med asymtomatisk levercirros, skrumplever, ingick. Både patienter som inte fått tidigare behandling och sådana som behandlats tidigare ingick i studien.

Efter 12 veckors behandling med Viekirax och Exviera hade samtliga patienter en varaktig virologisk respons, skriver företaget i ett pressmeddelande. Viekirax består av substanserna ombitasvir, paritaprevir samt ritonavir och Exviera består av dasabuvir.

Ingen patient avbröt sitt deltagande i studien på grund av biverkningar. De vanligaste biverkningarna var trötthet, diarré och huvudvärk. Ingen patient upplevde virologisk svikt under behandlingen och ingen fick heller återfall efter att behandlingen avslutats.

Viekirax och Exviera är godkända i EU och ingår i högkostnadsskyddet i Sverige för patienter med kronisk hepatit C i fibrosstadium 2, 3 och 4.