Annons
Tablettstopp och immunterapi
Bilden är ett montage. Foto och illustrationer: iStockphoto

Tablettstopp och immunterapi

Massiv kritik mot nej till generisk förskrivning, ännu en apoteksutredning, överklagat tablettstopp och nej till antroposofiska preparat har präglat årets första månader.

25 jun 2015, kl 09:54
1

Annons

Nej tack till gräddfil
Året inleddes med en intensiv debatt om de antroposofiska preparatens vara eller icke vara i svensk läkemedelslagstiftning. Många instanser var kritiska till att godkänna preparaten utan krav på effekt och säkerhet, vilket skulle ge dem en gräddfil. Läkemedelsverkets utredning skickades på remiss och i slutet av våren stod det klart att många remissinstanser helt förkastade utredningens fyra förslag.

Kräver ny utredning
Förra året fick TLV i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av att allt fler läkemedel inte längre ingår i förmånen. I mars presenterade myndigheten förslag på lösningar. Men eftersom TLV inte utredde apotekens fria prissättning på läkemedel utanför förmånen, menade många att roten till det onda finns kvar. Sju organisationer gick också ett steg längre och bad regeringen att snabbutreda apotekens fria prissättning.

Stopp för paracetamoltabletter
Från och med november får paracetamoltabletter enbart säljas på apotek, enligt ett beslut från Läkemedelsverket. Myndigheten hänvisar bland annat till en studie om förgiftningsfall. Läkemedelsföretaget GSK, som bland annat marknadsför Alvedon, har överklagat själva försäljningsstoppet, men också att myndigheten inte lämnat ut studien som ligger till grund för beslutet.

Hepatit C-läkemedel till fler
De nya hepatit C-medlens höga pris har lett till ökade läkemedelskostnader med en miljard för staten, och Socialstyrelsen tror även på ökade utgifter de kommande åren. Men efter nya förhandlingar mellan TLV, landstingen och företagen har priset kunnat sänkas och subventionen utökats så att fler får de nya behandlingarna.

Ännu en apoteksutredning
Det behövs en översyn av hur apoteksmarknaden fungerar, tycker sjukvårdsminister Gabriel Wikström och tänker därför tillsätta en ny apoteksutredning till hösten. Den ska bland annat titta på direktexpediering och tillgången på läkemedel i glesbygd.

Under våren har även Läkemedelsverket tvingat ett apotek att stänga på grund av brister, apotekens kvalitet mätts och Sveriges apoteksförening visat att de allra flesta faktiskt får sina läkemedel direkt.

Nej till generisk förskrivning
När Läkemedelsverket för tredje gången utredde möjligheten att införa generisk förskrivning i Sverige blev slutsatsen nej. Detta trots att 21 av 23 intressegrupper i ett förarbete var positiva till generisk förskrivning. Myndigheten vill hellre satsa på andra sätt att stärka patientsäkerheten, som en sammanhållen ordinations- och expeditionsprocess. Trots starkt kritiska remissvar ändrade myndigheten inte ståndpunkt i den rapport som skickades in till regeringen.

Röster för life science
När statsminister Stefan Löfven presenterade ledamöterna i sitt innovationsråd fick vände sig många emot att det saknades en stark life science-profil. Statsministern tog till sig av kritiken och presenterade några månader senare en utredare inom området. Därefter utsågs en ny expertgrupp som ska ge utredaren Anders Lönnberg stöd och råd.

Business as usual
Om det var Pfizer, Biogen eller något annat företag som var intresserade av Swedish Orphan Biovitrum, Sobi, vet vi inte. Men någon affär blev det inte. Sobi avböjde det preliminära uppköpsbudet.

Efter tidigare nedläggningar bestämde sig Astrazeneca för att satsa i Södertälje och investerar 285 miljoner dollar i en ny anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel. Mylan har bråda dagar. Företaget var intresserat av svenska Meda, men fick nobben. Inte heller budet på 34,1 miljarder dollar på togs emot väl. Samtidigt vill Teva köpa Mylan, som värjer sig.

Lovar bättring
Ebolaepidemin ebbade långsamt ut under årets första månader, men är ännu inte över. Paradoxalt nog har de färre fallen lett till att läkemedelsutvecklingen försenats. WHO var självkritiskt och erkände att man till en början inte insåg allvaret.

Nya läkemedel
Det första läkemedlet i klassen IL17-hämmare mot psoriasis, Cosentyx, godkändes i EU och fick subvention i Sverige. Läkemedlen har visat sig mycket effektiva i kliniska studier. Men efter att Astrazenecas och Amgens läkemedelskandidat visat sig ge ökad risk för självmordstankar och sa Amgen tack och hej till samarbetet.

PD1-hämmarna har svarat upp mot de höga förhoppningarna och var en av höjdpunkterna på cancerkongressen Asco och visade bland annat effekt mot spritt malignt melanom och lungcancer. I mitten av juni fick den första PD1-hämmaren Opdivo godkänt mot malignt melanom i EU.

Dessutom har två nya läkemedel mot fetma, ett mot lungfibros och det första i en helt ny klass kolesterolsänkande medel, godkänts i EU under våren.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. jag tror bot finns inom var och en,har haft vissa av dessa sjukdommar klarat av utan medicin utan i akuta skeenden förstås.självläkande krafter.