KI: “Ett öppet sinne är bra”

Sjöbergstiftelsens forskning om bland annat icke konventionella cancerbehandlingar på KI kan vara igång efter sommaren. “Om vi bara skulle studera sådan vi på förhand trodde var bra kan vi missa nya behandlingar”, säger Henrik Grönberg, vikarierande prorektor för KI.

16 maj 2016, kl 11:39
0

Annons

Bengt Sjöberg, grundare av Sjöbergstiftelsen.

Henrik Grönberg Foto: Stefan Zimmerman

Affärsmannen Bengt Sjöbergs jättedonation på två miljarder kronor innebär ett stort privat tillskott till övrig finansierad cancerforskning. Stiftelsen ska i första hand rikta in sig på lungcancer.

– För många typer av cancer finns det bra behandlingar medan det för vissa inte gör det, som till exempel lungcancer. Därför vill jag inrikta min donation främst mot lungcancer, säger Bengt Sjöberg, som själv fick diagnosen vid årsskiftet.

Bengt Sjöbergs förhoppning är att pengarna från Sjöbergstiftelsen ska komma i användning redan i år och bland annat pågår diskussioner med Karolinska institutet, KI, om att inrätta ett nytt cancerforskningscentrum.

Hur långt har ni kommit i de diskussionerna?
– Vi har kommit relativt långt och hoppas kunna vara igång i någon form efter sommaren, säger Bengt Sjöberg.

Henrik Grönberg, vikarierande prorektor vid KI och professor i cancerepidemiologi bekräftar planerna.

– Målsättningen är att ha en forskningsplan klar innan sommaren, säger Henrik Grönberg.

Med sin donation vill Bengt Sjöberg vidga synen på behandling av cancer och utvärdera även icke konventionella behandlingsmetoder. Han menar att det förutom traditionell behandling i form av kirurgi, strålning och cellgifter – och på senare år immunoterapi, finns andra metoder som bör utvärderas vetenskapligt.

– Det kan till exempel vara upphettning av tumörer, injektioner med mistelextrakt och höjning av kroppstemperaturen. Det finns en uppsjö av metoder som används av cancerkliniker i bland annat Tyskland där man kombinerar många olika terapier, Bengt Sjöberg.

Syftet med stiftelsen är enligt Bengt Sjöberg att undersöka även icke konventionella metoder med förhoppningen att, om möjligt, evidensbasera dem.

– Vi ska inte gå ifrån vetenskapen, men sedan kan man ha åsikter om hur långa studier man behöver göra för att visa om något har effekt eller inte.

Henrik Grönberg berättar att forskningen vid KI kommer att vara inriktad på patientnära forskning av både konventionella och icke konventionella behandlingsmetoder.

– Det kan till exempel handla om kosten under en cellgiftsbehandling och det skulle man kunna titta på med prospektiva studier. Vi ska ägna oss åt konventionell forskning, men det kan finnas intressant information även inom icke konventionella behandlingsmetoder, säger Henrik Grönberg.

Kommer ni även att studera injektioner med mistelextrakt?
– Det finns inga sådana planer i detta tidiga skede.

Hur stor del av verksamheten som kommer att vara vikt åt studier av icke konventionella metoder kan Henrik Grönberg inte svara på i dagsläget. Han betonar dock att all forskning ska utvärderas på ett strikt vetenskapligt sätt.

– Om vi bara skulle studera sådan vi på förhand trodde var bra kan vi missa nya behandlingar. Ett öppet sinne är bra.

Till en början kommer centret att vara helt finansierat av Sjöbergstiftelsen, men efter hand finansieras med andra medel.

– Förutom vetenskaplig kompetens kommer ett sådant här center att dra till sig finansiering från annat håll, säger Henrik Grönberg.

Hur mycket kommer stiftelsen att styra forskningen?
– Vi kommer att sätta upp en vetenskapligt rådgivande kommitté som ska utses ihop med stiftelsen. Vi har också planer på att rekrytera en director som blir centrumledare och som kommer att ha ett stort inflytande över verksamheten.

Ser du det här som ett nytt sätt att studera cancer?
– Nej, men det är en fantastiskt välbehövlig injektion i utvecklingen av cancerforskning och modern cancerbehandling. I centret kommer vi också att börja använda genanalyser i större utsträckning än tidigare. Det gör man redan i USA och i delar av Europa men det är tyvärr relativt outvecklat i Norden.

Centret ska bli ett nationellt center, hur ser kompetensen ut kring icke konventionella behandlingsmetoder i Sverige?
– Det vet jag inte i dagsläget men det är en viktig del att ta reda på. Inom till exempel kostbehandling finns mycket kompetens men den har kanske inte använts så mycket inom cancerbehandling, säger Henrik Grönberg.

Bengt Sjöberg tror dock att rekrytering från utlandet kan bli nödvändig.
– Svenska forskare är väldigt baserade i klassisk skolmedicin och ganska konservativa med liten erfarenhet av icke konventionella behandlingsmetoder. Där kan vi behöva komplettera med kunskap och man kan tänka sig att knyta till sig forskare från andra länder.

Bengt Sjöberg poängterar också att han inte tar ställning för vare sig konventionella eller icke konventionella behandlingsformer.

– Jag tycker att det är viktigt att öppna upp för alternativa behandlingar annars händer det ingenting och vi sitter fast i en rävsax, säger Bengt Sjöberg.

Sjöbergstiftelsen kommer uppskattningsvis att dela ut 60 till 70 miljoner kronor per år till cancerforskning. Förutom det kommer man också årligen att dela ut ett Sjöbergpriset värt cirka åtta miljoner kronor till en framstående cancerforskare. Priset ska delas ut i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.