Annons

Läkemedel mot
hemofili B godkänns

Det långtidsverkande läkemedlet Alprolix för behandling av hemofili B godkänns inom EU.

17 maj 2016, kl 08:22
0

Annons

Blödarsjuka är en grupp sjukdomar, där hemofili B ingår, och orsakas av en medfödd brist på eller total avsaknad av en koagulationsfaktor, ett protein som får blodet att levra sig.

Preparatet Alprolix är det enda FC-fusionerade rekombinanta koagulationsfaktorbehandlingen för hemofili B som ger personer med blödarsjuka i EU ett förlängt skydd mot blödningar genom färre profylaktiska injektioner, enligt Swedish Orphan Biovitrum, Sobi, som tillsammans med Biogen står bakom läkemedlet.

Läkemedlet har utvecklats genom att en specifik faktor fusionerats med FC-delen från immunoglobulin G subtyp 1, som finns naturligt i kroppen. Tack vare det kan läkemedlet utnyttja kroppens naturliga process som fördröjer nedbrytning och förlänger tiden som behandlingen är kvar i kroppen.

Ett annat läkemedel som godkänts av EU kommissionen är Bristol-Meyers Squibbs, BMS, och Abbvies preparat för behandling av multipelt myelom, Empliciti, elotuzumab. Enligt BMS är behandlingen den första och enda immunstimulerande antikroppen för behandling av multipelt myelom som godkänts.

Godkännandet bygger på resultat från en randomiserad, öppen, fas III studie som utvärderat Empliciti i kombination med dexametason, Rd, jämfört med enbart Rd. De 646 patienterna som deltog hade multipelt myelom och hade genomgått en till tre tidigare behandlingar.

Läkemedlet är godkänt i kombination med Revlimid, lenalidomid, och dexametason för behandling av multipelt myelom för patienter med återfall eller som inte svarat på annan behandling.

Företaget BMS har även fått utökad indikation för sitt cancerläkemedel Opdivo, nivolumab, i kombination med Yervoy, ipilimumab, för behandling av patienter med avancerat malignt melanom. Enligt företaget är behandlingen den första godkända kombinationen av två immunonkologiska läkemedel. Preparatet är godkänt för behandling av vuxna med metastaserande eller inoperabelt malignt melanom.