Annons

Kartlägg dagens läkemedelspriser

För att kunna utvärdera vad som händer efter apoteksreformen behöver man till exempel veta vad läkemedlen kostade innan. Det menar Konkurrensverket och Konsumentverket och kräver att någon kartlägger dagens priser

17 okt 2008, kl 15:40
0

Regeringen har gett Konkurrensverket och Konsumentverket uppdraget att granska och följa utvecklingen av apoteksmarknaden när den omregleras till sommaren nästa år. Men för att kunna göra en meningsfull sådan är det viktigt att det görs en kartläggning av läkemedelspriserna innan reformen genomförs menar de två myndigheterna.

I en gemensam
skrivelse kräver de två myndigheterna att regeringen ger till exempel Statistiska Centralbyrån uppdraget att samla in priserna på läkemedel i dag.

För att kunna utvärdera utvecklingen på apoteksmarknaden efter omregleringen, till exempel hur läkemedelspriserna påverkats, måste man veta prisnivån innan konstaterar myndigheterna.