Läkemedelsverket varnar: blodtryckssänkare kan försämra njurfunktion

Trots välkända risker drabbas många patienter av njurproblem när de behandlas med blodtryckssänkande medel. Nu har
Läkemedelsverket gått ut med en varning för att göra förskrivare och
vårdpersonal uppmärksamma på problemet.

20 okt 2008, kl 11:42
0

Annons

Det rör sig om läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteron-systemet, RAAS. Till dessa hör bland annat ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister. Läkemedelsverket har fått in totalt 465 biverkningsrapporter om fall där preparaten har försämrat njurfunktionen hos patienterna.
Av dessa rör 314 stycken ACE-hämmare, 94 spironolakton och 57 angiotensin II-antagonister.

Att blodtryckssänkande läkemedel påverkar njurarna är ingenting nytt och att varningen kommer just nu beror på att Läkemedelsverket nyligen gjort en sammanställning av de biverkningsrapporter som kommit in.
– Vi vill ringa i klockan och uppmärksamma att det finns problem med behandling med den här typen av läkemedel. Trots att biverkningarna är kända så uppstår komplikationer och det är viktigt att vara medveten om detta, säger Lennart Forslund chef för medicinsk information på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket skriver på sin hemsida att förskrivare och vårdpersonal bör vara uppmärksamma på patienternas njurfunktion bland annat genom att noga följa deras S-kreatinin och S-kalium värden när de behandlas med någon av dessa. De publicerar också ett antal fallrapporter där njurkomplikationer uppstått efter behandling med blodtryckssänkare.