Annons

Kandesartan tycks bättre vid svikt

Det vanligaste ARB-preparatet, kandesartan, tycks vara bättre än losartan vid hjärtsvikt. Det visar en ny svensk studie.

12 jan 2011, kl 11:17
0

Annons

Forskare vid Karolinska universitetssjukhuset har jämfört överlevnaden hos personer som behandlades med två olika angiotensinreceptorblockerare, ARB, som är vanliga vid behandling av hjärtsvikt. Preparaten som jämförts är kandesartan och losartan.

Jämförelsen har gjorts genom att forskarna analyserat uppgifterna i kvalitetsregistret Rikssvikt för drygt 5 000 patienter som behandlats med de två läkemedlen mellan 2000 och 2009.

Enligt resultaten
, som idag publiceras i den medicinska tidskriften Jama, var 90 procent av patienterna som behandlats med kandesartan i livet efter ett år, jämfört med 83 procent bland dem som fick losartan. Motsvarande siffror efter fem års behandling var 61 och 44 procent.
Men innan resultaten kan anses säkra behövs fler studier med samma resultat påpekar forskarna.

Förra året
behandlades 140 000 svenskar med kandesartan och 97 000 med losartan. Behandling med kandesartan är cirka tio gånger så dyr som behandling med losartan.