Italienska apotek avlastar vårdcentraler

I Italien kommer apoteken snart att ta över en del av de uppgifter
som utförs på läkarmottagningar och vårdcentraler. Allt för att
förbättra servicen på glesbygden.

11 jan 2011, kl 13:15
2

Det är den italienska regeringen som sett ett behov av att göra någonting för att förbättra tillgången på vård i framförallt på landsbygden. Italienska läkarmottagningar behöver inte hålla öppet mer än 15 timmar per vecka vilket i många fall gör det svårt för folk att få den hjälp de behöver. Lösningen är att låta apoteken ta över en del av uppgifterna.

Redan för ett år sedan antog parlamentet ett förslag som ska göra detta möjligt men på grund av protester mot hur projektet ska finansieras har det inte blivit verklighet ännu. Men inom kort kommer apotekare att bli tillåtna att utföra en del av de medicinska undersökningar som normalt görs på läkarmottagningar, rapporterar Pharma Adhoc. Det handlar bland annat om att om att ta och analysera kolesterolvärden och urinprov. Berörda apotek kommer också att förses med utrustning för att mäta EKG.

För att leva upp till kraven som ställs kommer apoteken att bli tvungna att anställa sjuksköterskor, sjukgymnaster och i vissa fall socialarbetare. Tanken är att apoteken ska utvecklas till hälsocenter där flera kompetenser samlas under ett tak.

Men med finansieringen som stötestenen är det enligt bedömare troligt att den hamnar på respektive region och att systemet därför inte kommer att införas i hela landet.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer