Annons
Tillverkare får höja priser på grund av dyrare energi
Foto: Istock

Tillverkare får höja priser på grund av dyrare energi

TLV godkänner vissa prishöjningar på sjukvårdsmateriel på grund av de stigande energi- och råvarupriserna.

20 okt 2022, kl 08:34
0

De stigande energipriserna påverkar nu bland mycket annat hälso- och sjukvårdens kostnader för vissa förbrukningsartiklar. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, säger ja till prishöjningar på sju olika förbrukningsartiklar för tillförsel av läkemedel. Det handlar om produkter som används för injektioner och infusion, bland annat kanyler och filter.

Företaget hade ansökt om att få höja priserna på 27 sådana produkter. Som skäl angav företaget de stigande priserna på råolja, elektricitet och andra energikällor samt mycket höga råvarukostnader. Enligt ansökan har produktions- och leveranskostnader stigit kraftigt sedan 2020 och att lönsamheten därför sjunkit. Företaget skriver även att det kommer att begära utträde ur läkemedelsförmånen för de aktuella förbrukningsartiklarna om TLV inte beviljar prishöjningarna.

TLV bedömer att den sjunkande lönsamheten innebär en stor risk att produkterna försvinner från Sverige eller att tillgången minskar. Men för 20 av produkterna finns det andra likvärdiga alternativ på marknaden, anser myndigheten som i dessa fall säger nej till prishöjningen.

Men sju av produkterna är enligt TLV:s bedömning ensamma i sitt slag på marknaden. Om de försvinner så riskerar patienter att ”stå utan alternativ behandling”. TLV anser därför att det är rimligt att låta företaget höja priserna på dessa produkter för att motverka den sjunkande lönsamheten och behålla dem på marknaden.