Annons

Ja till skärpta regler, nja till plombering

Samma lagar som gäller för läkemedelsproducent och försäljare ska gälla
för alla som finns i handelskedjan däremellan. Detta verkar de flesta
eniga om i responsen på EU-kommissionens lagförändringsförslag för att
minska problemet med förfalskade läkemedel. Men att förbjuda
ompaketering av läkemedel ses inte som en del i lösningen av alla.

19 jun 2008, kl 14:03
0

I våras lade EU-kommissionen fram förslag på ett antal lagförändringar för att angripa problemet med förfalskade läkemedel, som vuxit markant. Förslagen gick ut för allmän konsultation och nu har svaren från några av de olika berörda organisationerna kommit in.  

Samtliga parter är överlag positiva till EU-kommissionens initiativ. Framför allt välkomnas förslaget om att låta alla som är involverade i distributionskedjan av ett läkemedel lyda under samma lag. Men de europeiska sjukhusfarmcevternas förening, EAHP, tror att det kan bli svårt att genomföra i praktiken.

Att bättre upplysa allmänheten om förekomsten av förfalskade läkemedel och speciellt riskerna med internethandel är också något som många anser är viktigt, bland annat den europeiska konsumentorganisationen BEUC. Flera påtalar även behovet av strängare straff i kampen mot förfalskade läkemedel.

Däremot råder det delade meningar om förslaget att det ska vara förbjudet att paketera om läkemedel och att förpackningarna ska vara plomberade. EAHP ser stora fördelar medan en representant för läkemedelsföretagen i Europa, EAEPC, menar att om ingen ompaketering får ske kan det heller inte existera någon parallellhandel av läkemedel. Och denna handel står för den enda konkurrens som patenterade läkemedel möter i Europa idag.

Men EFPIA, den europeiska läkemedelsindustrins förening, stödjer förslaget om plombering och förbud av ompaketering. De betonar även, i likhet med bland annat EAHP, att plomberingen av läkemedelsförpackningar bör gälla för samtliga receptbelagda läkemedel, inte enbart vissa utvalda grupper.

Den europiska föreningen för generikamedicin, EGA, anser dock att förslaget om plombering och möjlighet till spårning av enskilda läkemedelsförpackningar skulle innebära för höga kostnader och att det dessutom inte skulle kunna förhindra förfalskade läkemedel att nå patienterna. En övertro på denna teknik skulle kunna ge en falsk säkerhet, varnar EGA.