Annons

Italiensk studie på TNF-alfa-hämmare

För att kunna bedöma effekt och biverkningar av TNF-alfa-hämmare I klinisk praxis vid reumatoid artrit startar en observationsstudie i Italien.

14 sep 2001, kl 13:57
0

Annons

Den italienska hälsovårdsmyndigheten ska starta en 12 månaders observationsstudie av användning av TNF-alfa-hämmarna etanercept och infliximab, för behandling av reumatoid artrit (RA). Syftet med studien är att samla in data om effektivitet och biverkningsprofil i klinisk praxis.

Hälsovårdsministeriet hävdar att nuvarande behandling med sjukdomsmodifierade antireumatiska läkemedel som metotrexat, sulfasalazin och leflunomid inte är helt tillfredställande.

Behandlingen ska först utvärderas vid 14 veckor och kommer att stoppas om vissa uppställda mål inte har uppnåtts. Hos patienter över 16 år ska antalet smärtande och svullna leder ha minskat med minst 20 procent. De ska också få förbättringar i tre av de andra fem sjukdomsparametrarna uppställda av American College of Rheumatology. Patienter mellan fyra och 16 år ska ha fått en 30 procentig förbättring i åtminstone tre av de sex sjukdomsvariablerna.

Etanercept och infliximab är de enda TNF-alfa-hämmarna som är godkända i Europa och USA. Kliniska studier har visat deras effektivitet som singelbehandling (etanercept) och i kombination med metotrexat.