Annons

Inte fler recept med dyra annonser

Enligt en studie av kanadensiska konsumenter påverkade inte reklam
valet av receptbelagda läkemedel. Påkostade annonskampanjer leder inte
till en ökad förskrivning av en viss produkt enligt forskare från bland
annat Harvard Medical School.

2 sep 2008, kl 12:37
0

Annons

Att en bra marknadsföring och lockande reklam påverkar våra val är ingen nyhet. Detta har läkemedelsindustrin tagit fasta på och bara i USA spenderade läkemedelsindustrin omkring 20 miljoner kronor på annonser för receptbelagda läkemedel år 2005.

Men en nyligen avslutad studie gjord av forskare i USA och Kanada pekar på att annonserna inte ger en ökad försäljning. I undersökningen jämförde personer i den engelsktalande delen av Quebec med de fransktalande. I Kanada är reklam för receptbelagda läkemedel inte tillåten men en stor del av annonserna från USA når dem ändå, genom radio, tv och tidningar. Forskarna utgick från att folk i den engelsktalande delen i mycket större utsträckning kom i kontakt med annonserna än de i den fransktalade. Personerna i den fransktalande delen betraktades därför som kontrollgrupp.

Forskarna tittade på tre olika läkemedel; reumatoidläkemedlet Enbrel (etanercept), allergimedicinen Nasonex (mometason) och den nu tillbakadragna magmedicinen Zelnorm (tegaserod). Alla tre hade funnits på marknaden minst ett år innan annonskampanjerna började.

Efter att gått igenom förskrivningsstatistik från 2 700 kanadensiska apotek syntes ingen skillnad i förskrivningen av vare sig Enbrel eller Nasonex i någon av grupperna. För Zelnorm steg förskrivningen med hela 40 procent när den amerikanska kampanjen drog i gång, men sjönk efter ett par år. En förklaring till det menar forskarna, kan vara att det var det enda läkemedlet av just den typen på marknaden då.

Stephen Soumerai vid Harvard Medical School är en av forskarna bakom studien som publiceras i dag på British Medical Journal:s hemsida. Han säger i en kommentar att receptbelagda läkemedel inte är några typiska konsumtionsvaror.
– En person måste se annonsen, bli motiverad, boka en läkartid, komma ihåg annonsen och övertala läkaren om att det är det bästa innan receptet skrivs ut. Det är en lång kedja av händelser som kan brista på många ställen, säger Stephen Soumerai.

Artikelförfattarna säger också att det verkar som att många läkemedelsföretag fortsätter att annonsera bara för att andra gör det utan att titta på vilka effekterna egentligen är.