Annons

Inhalerade läkemedel en riskfaktor för lunginflammation

Antikolinerga läkemedel som inhaleras tycks öka risken för samhällsförvärvad lunginflammation hos astmapatienter. Det visar en spansk kontrollstudie.

17 jun 2010, kl 11:42
0

Studien visar också på ett samband mellan inhalationssteroider och lunginflammation hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.
Om de inhalerade läkemedlen är orsaken till lunginflammationen vill dock forskarna inte skriva under på, eftersom detta är den första studie som visar på ett sådant samband.

De spanska
forskarna identifierade 1 336 fall av samhällsförvärvad lunginflammation och matchade dessa med 1326 personer i en kontrollgrupp. I gruppen med lunginflammation hade 35 procent också kronisk bronkit jämfört med 18 procent i kontrollgruppen.

Av de med
sjukdomen KOL hade 49 procent i gruppen med lunginflammation och 24 procent i kontrollgruppen regelbundet använt inhalationssteroider under senaste året. Bland astmapatienterna hade fem procent i lunginflammationsgruppen och en procent i kontrollgruppen använt inhalerat anikolinerga.

Forskarna spekulerar
i om den här effekten av anikolinerga medel kan bero på en försämring av flimmerhårens aktivitet och en minskning av slemsekretion vilket gynnar patogen tillväxt.
Tidigare har forskare visat på ett samband mellan användningen av steroidtabletter och lunginflammation, så sambandet med inhalerade korikosteroider är rimligt menar forskarna.