Patientsäkerhetslagen tagen

Riksdagen antog igår den nya patientsäkerhetslagen. Den innebär bland annat att disciplinpåföljderna erinran och varning försvinner.

17 jun 2010, kl 10:28
0

Till årsskiftet börjar den nya patientsäkerhetslagen gälla. Förutom att de två disciplinpåföljderna försvinner så ska från och med 2011 även klagomål från patienter utredas av Socialstyrelsen. Myndigheten HSAN ska enbart ta hand om de fall där Socialstyrelsen efter utredning vill att det ska utdömas en påföljd. De som finns kvar är, indragen legitimation eller prövotid.

Den nya lagen innebär bland annat att apoteksanställda nu blir skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om de misstänker att någon förskrivit narkotiska läkemedel på ett otillbörligt sätt.