Ingen anledning till kritik enligt Hägglund

Att regeringen skulle ha skapat OAB som en skenmanöver för att slippa
insyn är helt fel. Det säger socialminister Göran Hägglund som anser att
oppositionens anmälningar till konstitutionsutskottet saknar bäring.

26 apr 2010, kl 13:44
0

Annons

Efter förra veckans utfrågningar i Riksdagens konstitutionsutskott, KU, handlade en del av diskussionen om huruvida Apoteket Omstrukturering AB, OAB, kommit till som ett sätt för regeringen att slippa den offentliga insynen.

Genom att upprätta bolaget menade bland andra socialdemokraternas Morgan Johansson, som deltog i utfrågningen, att utförsäljningsprocessen inte varit möjlig att granska på samma sätt eftersom bolagets aktiviteter inte omfattas av offentlighetsprincipen. Morgan Johansson kallade bland annat OAB för ett brevlådeföretag.

Detta är enligt socialminister Göran Hägglund missvisande.
– Att OAB bildades har att göra med att vi helt enkelt inte har kapacitet på regeringskansliet att sköta den omfattande process som utförsäljningen av Apoteket AB är. Under utförsäljningen har Apoteket haft kommando från två håll, dels från socialdepartementet dels från OAB. Att vissa delar av en sådan här affärstransaktion måste vara hemliga är ingenting konstigt, säger Göran Hägglund.

Han anser efter att ha blivit utfrågad och efter att ha tagit del av de utfrågningar som gjorts med apotekets före detta styrelseordförande Per Båtelson och OAB:s vd Eva- Britt Gustafsson att oppositionens anmärkning saknar bäring.
– Det finns ingenting som pekar på att det skulle finnas en konstitutionell grund för en anmärkning av försäljningsprocessen. Det verkar mest grälsjukt, säger Göran Hägglund.

Tanken med OAB är att det ska avvecklas när försäljningsprocessen av Apoteket AB är klar. Men eftersom försäljningen av de statliga småföretagarapoteken, Apoteksgruppen, inte är färdig, är planen att bolaget i samband med årsstämman i slutet av april ska ändra form och bli Apoteksgruppen Holding AB. Detaljerna kring förhållandena kring Apoteksgruppen, som hur länge holdingbolaget kommer att finnas kvar och under vilket departement de kommer att ligga är inte klart enligt Göran Hägglund.
– Det ska vi titta vidare på långsiktigt. Kapitaliseringen av Apoteket AB är någonting som prövas och diskuteras löpande.

Tisdag den 27 april är det statsminister Fredrik Reinfeldts tur att
svara på frågor om försäljningen av Apoteket AB i KU.