Annons

Immunläkemedel kan förhindra överföring av CMV-infektion till foster

Ett läkemedel som stärker kvinnans immunförsvar under graviditeten kan förhindra överföring av cytomegalovirus till fostret.

28 okt 2005, kl 13:31
0

Cytomegalovirusinfektion, CMV, är vanligtvis ofarlig för vuxna och barn. Men viruset kan orsaka allvarliga skador hos nyfödda om mamman smittas under graviditeten. Både primär och sekundär infektion hos mamman kan överföras till barnet. Störst risk för smittöverföring till fostret, cirka 40 procent, är det om modern får en primär CMV-infektion.
Infektionen varierar i svårighetsgrad och hos majoriteten av CMV-infekterade nyfödda barn har den som regel en god långtidsprognos. Men cirka tio procent av barnen får bestående men som hörselskada eller neurologiska störningar av olika svårighetsgrad.
Det finns hittills ingen effektiv behandling för infektionen hos gravida kvinnor. En studie som publicerades i NEJM (2005;353: 1350-1362) prövade behandling med så kallat hyperimmunglobulin. Enligt den var risken att överföra CMV till sina ofödda barn endast tre procent med behandling jämfört med 50 procent hos de som inte behandlats med läkemedlet. I studien användes ett CMV-specifikt hyperimmunglobulin som verkar genom att stärka moderns immunsystem.
Eftersom terapin anses säker och konsekvenserna av CMV-infektion kan bli svåra för nyfödda, erbjöds alla kvinnor aktiv behandling.
Terapigruppen inkluderade 31 kvinnor med aktiv CMV-infektion varav 14 valde att avstå från behandling. Bara en kvinna i terapigruppen födde ett barn med CMV-infektion som vid två års ålder var lätt handikappat. Men av de obehandlade kvinnorna var det sju (50 procent) som födde smittade barn.
I en preventionsgrupp på 84 kvinnor med sekundär CMV-infektion valde 37 kvinnor behandling och 47 avstod. Av de som behandlades fick sex barn som var smittade (16 procent) jämfört med 19 av de som avstod (40 procent).
Även om resultaten är uppmuntrande påpekar forskarna att det behövs mer forskning. Dessutom är tillgängliga tester för CMV-infektion inte helt tillförlitliga och hyperimmunglobulin en dyr behandling.
Men de menar att gravida kvinnor eller kvinnor som funderar på att skaffa barn bör testas för infektionen, särskilt om de har hög risk att infekteras.