Annons

Bakslag för kroppseget smärtläkemedel

Den första studien på ett läkemedel i en ny klass för behandling av långvarig artrossmärta, ett kroppseget endomorfin, gav sämre resultat än väntat. Medlet gav däremot god effekt vid akut smärta.

28 okt 2005, kl 13:02
0

Annons

Behovet av effektiva och säkra läkemedel för behandling av långvarig artrossmärta har aktualiserats efter indragningen av rofecoxib (Viox).
Förhoppningarna har varit stora på den kroppsegna substansen endomorfin som teoretiskt har lika bra effekt som morfin.
I oktobernumret av Arthritis and Rheumatism publicerades resultaten av en djurstudie på endomorfin-1, den vanligaste och mest potenta av de två endomorfiner som hittills är kända. Enligt studien hade läkemedlet inte någon märkbar effekt på långvarig artrossmärta medan behandlingen gav en dramatisk effekt på akut smärta, närmare 75 procent.
Efter att ha utlöst inflammation i försöksdjurens knäleder behandlade forskarna råttorna med endomorfin-1.
Resultatet blev att forskarna kunde blockera smärtsignaler i normala leder och i tidiga stadier av artrit men inte efter en eller tre veckor.
Tidigare försök med olika terapier riktade mot u-opioider har främst gällt förändringar som uppträder direkt efter vävnadsinflammation. Den aktuella studien är den första som undersökt effekten på kronisk inflammation.
De nya observationerna understryker en möjlig inkonsekvens i det endogena opioidsystemet som uppträder vid kronisk smärta. Forskarna menar att användningen av endomorfin-1 bör omvärderas och forskningen inriktas på mer lovande alternativ för långvarig smärta.