Annons

Imigran förlorar sin subvention vid migrän

Vid dagens presentation av LFN:s genomgång av läkemedel mot migrän framkom att samtliga läkemedel förutom Imigran får behålla sin subvention. Därmed ges samhället möjlighet att årligen spara 42 miljoner kronor.

18 feb 2005, kl 15:27
0

Triptanerna är som grupp tillräckligt kostnadseffektiva för att ingå i läkemedelsförmånen. Det framgår av Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) granskning av migränläkemedel, om de ska subventioneras eller inte, som presenterades idag.

Men LFN:s granskning visar att inget läkemedel har sådana fördelar framför några andra att de kan subventioneras till ett avsevärt högre pris. Därför har LFN beslutat att Imigran 100 mg inte längre ska subventioneras. Övriga läkemedel får behålla sin subvention.

Med tanke på att Imigran under 2004 sålde för 100 miljoner kronor, och hela migränområdet omsätter 340 miljoner kronor, betyder det att 29 procent av Sveriges migräniker inte är kostnadseffektivt behandlade.

Mer hälsa för samma pengar

Däremot är Imigran Novum 100 mg utbytbart mot Imigran och ska subventioneras till ett pris som är 42 procent lägre än Imigran. 2004 såldes Imigran för runt 100 miljoner kronor i Sverige.

– Det gör att samhället redan under 2005 kan spara 42 miljoner kronor, utan att det drabbar patienterna, sa LFN:s generaldirektör Ann-Christin Tauberman under dagens presentation.

Den besparingen innebär att ytterligare runt 63 000 migränpatienter kan få tillgång till behandling. Vilket är viktigt, menar LFN, eftersom migrän är en sjukdom som dåligt behandlad är samhällsekonomiskt så dyr att det lönar sig att så snabbt som möjligt hitta en fungerande behandling.

– Vi får helt enkelt ut mer hälsa för samma pengar, sa Ann-Christin Tauberman.

Under presentationen ställdes frågan varför LFN inte varit mer kritisk utan i princip godkänt samtliga läkemedel.

– Det behövs flera olika triptaner som subventioneras, eftersom det inte finns en triptan som fungerar bra för alla patienter, sa Niklas Hedberg, ansvarig projektledare för genomgången.

Maxalt ger mest för pengarna

LFN har jämfört kostnadseffektiviteten mellan tablettformerna för de olika triptanerna. Där framstår rizatriptan (Maxalt) som det mest kostnadseffektiva valet.

– Maxalt 10 mg är det läkemedel som ska prövas i första hand, om en triptan är aktuell, sa Niklas Hedberg.

Relpax (eletriptan) 40 mg skulle kunna vara det mest kostnadseffektiva valet. Dock finns brister i dokumentationen vad gäller jämförande studier av god kvalitet.

– Men riktigt kostnadseffektiva blir läkemedlen först när rätt patient får rätt läkemedel, sa Ann-Christin Tauberman.

LFN anser också att de läkemedel som fram till idag har ansetts som andrahandspreparat, även i fortsättningen ska vara det.

Under 2004 såldes det receptbelagda migränläkemedel för runt 340 miljoner kronor. Av detta dominerar triptanerna med cirka 93 procent av försäljningsvärdet. Det största enskilda preparatet 2004 var Imigran med en försäljning om drygt 100 miljoner kronor.

Lättade och kritiska patienter

Flertalet patientgrupper var representerade vid dagens presentation.

– Vi är lättade att preparaten fortfarande har kvar sin subvention. Men vi är besvikna att vi inte har blivit inkopplade tidigare i processen. Vi fick tillgång till rapporten igår kväll, dagen innan den skulle presenteras, sa Marie Lundberg vid Svenska Migränförbundet.

Niklas Hedberg menade att LFN i fortsättningen kommer att försöka få in patientkontakterna tidigare.

– Jag upplever att LFN gör det här på ett seriöst sätt, men tycker också att patientkontakterna bör komma in tidigare, sa PO Bengtsson från Neurologiskt Handikappades Riksförbund, och fick medhåll från Lena Öhrsvik, från Reumatikerförbundet.

Hon betonade dock att bara för att ett läkemedel är godkänt för subvention betyder inte det att man får det.

– LFN:s grundprinciper och arbetssätt är bra, men man har inte ett patientperspektiv i processen. Å andra sidan är det inte unikt för LFN utan ett problem i hela sjukvården, sa Stefan Leufstedt vid Diabetesförbundet.