Annons
IGN fäller företag för upprepad överträdelse

IGN fäller företag för upprepad överträdelse

Trots en tidigare varning upprepade läkemedelsföretaget samma misstag och lovar nu skärpning.

26 aug 2019, kl 09:50
0

Annons

Informationsgranskningsnämnden, IGN, fäller läkemedelsföretaget Sanofi för otillåtna produktpåståenden i tre utskick om läkemedlet Dupixent (dupilumab). Läkemedlet är godkänt för behandling av atopisk dermatit hos vuxna samt som tilläggsbehandling vid en viss typ av svår astma hos patienter som är tolv år eller äldre.

Överträdelserna i marknadsföringen består av att utskicken saknar uppgifter om hur statistiskt hållbara vissa jämförande påståenden är. Det gäller diagram som illustrerar jämförelser mellan läkemedlet och placebo.

Sanofi har tidigare fått en varning av IGN på grund av liknande överträdelser i marknadsföring av ett annat läkemedel. Även där saknades information om hur statistiskt hållbara jämförelserna var. Företaget lovade då att inte upprepa denna typ av marknadsföring och IGN avskrev därför ärendet.

Eftersom Sanofi trots varningen har upprepat misstaget i marknadsföringen av Dupixent ska företaget, enligt IGN-beslutet, betala en straffavgift på 90 000 kronor.

I sitt svaromål accepterar företaget beslutet. Företaget framhåller att relevant personal efter varningen har tränats för att förebygga en upprepning och att det är allvarligt att felet ändå upprepas. “Vi kommer att göra vårt yttersta för att det inte ska hända igen genom att understryka vikten att se över globala material som anpassas i Sverige så att uppgifter om statistisk hållbarhet alltid inkluderas när så är relevant”, skriver företaget.