Annons
Hyllorna riskerar att stå tomma
Med nya regler måste apoteken expediera det billigaste.

Hyllorna riskerar att stå tomma

Samtidigt som de nya apotekskedjorna nu tar över sina kluster införs också nya och skarpare regler för generikautbytet. Reformen som sedan den infördes hösten 2002 beräknas ha dragit in runt sju miljarder till statskassan, ska nu effektiviseras och TLV beräknar att man ska kunna dra in ytterligare 150-200 miljoner med de nya reglerna. Apoteken ska […]

1 feb 2010, kl 17:58
0

Annons

Samtidigt som de nya apotekskedjorna nu tar över sina kluster införs också nya och skarpare regler för generikautbytet. Reformen som sedan den infördes hösten 2002 beräknas ha dragit in runt sju miljarder till statskassan, ska nu effektiviseras och TLV beräknar att man ska kunna dra in ytterligare 150-200 miljoner med de nya reglerna. Apoteken ska inte, som tidigare, byta till det billigaste läkemedlet på det enskilda apoteket utan till det billigaste på marknaden. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, publicerar vilken vara som är billigast och som alltså är den som apoteken ska beställa hem och expediera till kund.

Än så länge fastställer TLV nya priser varje månad men vid nästa årsskifte förlängs perioderna till fyra månader.
– Problemet är när varor som TLV pekat ut som periodens billigaste inte finns tillgängliga. Då får vi problem eftersom vi enligt de nya reglerna inte har något alternativ inom förmånen, säger Lars Rönnbäck på Apoteket AB där man i slutet av förra året började implementera de nya reglerna.

För enligt det nya regelverket har apoteken inte rätt att inom förmånen expediera ett alternativ till det läkemedel som enligt TLV:s prislista är det billigaste, om inte kunden är beredd att i så fall betala hela kostnaden själv.
Det nya systemet är därför en utmaning för såväl läkemedelsleverantörer som apotek och TLV.
Under den första tiden med det nya systemet har det gjorts ändringar flera gånger i veckan på grund av att någon av de produkter som varit billigast i gruppen tagit slut hos generikaleverantören. Då ska TLV fatta beslut om en ny vara som är periodens billigaste . När det är gjort kan apoteken börja beställa den.
– I praktiken tycker vi det är en förfärlig process. Vi behöver veta direkt vilket alternativ vi kan beställa hem, menar Lars Rönnbäck.
Så en av den nya branschorganisationens, Sveriges Apoteksförenings, första uppgifter är att övertyga TLV om någon typ av garanti att den vara som enligt TLV är billigast också finns att beställa hem.
– Tillgänglighetskravet har ju blivit mycket större med de nya reglerna. TLV måste på något sätt kunna garantera det. Kunden står ju vid disken och väntar, säger Lars Rönnbäck som också är branschorganisationens föredragande i den här frågan.

På TLV är man medveten om att allt inte fungerar perfekt.
– Det kommer att vara lite knökigt i systemet i början, konstaterar Magnus Thyberg på TLV.
Men för att säkerställa att det är marknadens billigaste produkt som expedieras måste beslut fattas av TLV innan apoteken kan göra sina beställningar.
– Om det billigaste inte finns att beställa, får farmacevten med sitt kundfokus lösa det. I vissa fall får man precis som när det gäller originalläkemedel be kunden komma tillbaka, säger han.

Men det finns som tidigare möjlighet att göra så kallade farmacevtiska undantag, påpekar Magnus Thyberg. Bedömer farmacevten att kunden behöver läkemedlet direkt har hon eller han möjlighet att expediera ett alternativ inom högkostnadsskyddet.
– Speciellt nu i början får man vara lite pragmatisk.
Så länge TLV fattar beslut om billigaste vara varje månad kommer det finnas företag som har lager i Sverige, både inför möjligheten att vinna nästkommande period och inför möjligheten att få sälja om den vinnande konkurrentens lager tar slut.
Men när TLV vid nästa årsskifte inför prisperioder på fyra månader försvinner troligen de backup-lagren.
– Ja då blir det krångligare i fall varan inte finns, konstaterar Magnus Thyberg.
– Därför tycker vi det är bra att vi vänjer oss med det nya lite försiktigt, att det än så länge finns andra tillgängliga varor som kan täcka upp.
Vinsterna med längre prisperioder blir å andra sidan att såväl generikaföretag som apotek får en större framförhållning och att man inte behöver byta varor så ofta som nu. För apotekskunderna bör också de längre prisperioderna underlätta eftersom bytena på apotek blir färre, argumenterar TLV.

Från generikaföretagens sida har man dock varit kritisk till de förlängda prisperioderna.
– Vi ser en risk just för bristsituationer, säger Johan Florin som är ordförande i Föreningen för generiska läkemedel, FGL.

Enligt Johan Florin finns det inte något annat land där man har ett system som innebär en sådan exklusivitet för en vara under så lång tid på hela marknaden. I Norge där kontrakten är långa upprättas de mellan apotekskedjorna och företagen privat och i till exempel Nederländerna och Tyskland är det försäkringsbolag som gör upphandlingarna.
– Om det då uppstår brist hos en leverantör finns det något annat företag på marknaden som kan leverera. Det svenska systemet blir väldigt binärt.
– Men vi jobbar förstås med TLV vad de än beslutar. Ett företag som har det lägsta priset en period har också förbundit sig att leverera.