Hygiea på dagens apotek?

Nyligen fick jag frågan: Du vet väl att er farmacevtiska symbol, ormskålen, inspirerats av Askleipos dotter Hygiea? Visste jag det? Jag ?googlade? båda två och fick fram att Askleipos är läkekonstens gud och att hans symbol ormstaven senare blev Hippokrates kännetecken. Askleipos hade två döttrar, Hygiea och Panakeia, vilka ansvarade för tempelriterna i faderns tempel. […]

26 apr 2006, kl 12:45
0

Nyligen fick jag frågan: Du vet väl att er farmacevtiska symbol, ormskålen, inspirerats av Askleipos dotter Hygiea? Visste jag det? Jag ?googlade? båda två och fick fram att Askleipos är läkekonstens gud och att hans symbol ormstaven senare blev Hippokrates kännetecken. Askleipos hade två döttrar, Hygiea och Panakeia, vilka ansvarade för tempelriterna i faderns tempel. Hygiea matade bland annat ormarna i templet ur en skål, ursprunget till farmacevternas ormskål. Hon är också hälsans gudinna och står för bevarandet av fullständig hälsa. Här innefattas allt som kan påverka både det fysiska och mentala välbefinnandet, till exempel läkemedel men också kost, motion, kroppsvård, arbete, sömn, rökning och alkohol. Hygiea fokuserar på bevarandet av hälsa och vikten av livsstil och prevention, medan Askleipos har fokus på behandling av sjukdom och att återskapa hälsa.

Idag utgör Askleipos tradition att behandla sjukdom kärnverksamheten på apotek. Hit går vi för att hämta ut de läkemedel vi behöver för att behandla våra olika sjukdomar och åkommor. Självklart behövs det mer forskning för att ta fram nya och mer effektiva läkemedel, men redan idag har vi ju många utmärkta läkemedel som snarare behövs användas så optimalt som möjligt. Detta innebär att förbättra följsamhet och läkemedelsanvändning, till exempel genom olika följsamhetsförbättrande interventioner samt genom identifiering av läkemedelsrelaterade problem (LRP). Det är ju också viktigt att i större utsträckning identifiera personer med kroniska sjukdomar som behöver olika typer av behandling. Här kan ju apoteken spela en viktig roll och jag hoppas att vi får se mer av den här sidan av Askleipos framöver.

Hygieas fokus på livsstil och prevention känns väldigt aktuellt idag när det gäller folkhälsan. Hur kan vi få stöd och hjälp med att sätta upp realistiska mål för att förändra vår livsstil och förebygga problem och sjukdomar? Dagens sjukhus är, och bör vara, fokuserade på att behandla akuta sjukdomar. Detta innebär en nisch för apoteken att bidra till en bättre folkhälsa. Även om Hygieas syster Panakeia, ?en medicin som hjälper mot alla sjukdomar?, får vänta ett tag till på inbjudan till våra apotek, så är det intressant att se att Hygiea idag känns igen i bland annat hälsotorg och hälsocoacher. Men varför finns inte dessa verksamheter på alla apotek? Kanske finns det även andra hälsobefrämjande åtgärder som apoteken skulle kunna stå för i egen regi eller i samarbete med annan hälso- och sjukvårdspersonal? Idén med vårdoteken, påminner en del om de amerikanska Minute Clinics. Detta är ett intressant initiativ där amerikanarna utan tidsbokning kan få hjälp av en sjuksköterska på apoteket med att diagnostisera och behandla olika sjukdomar. Kritik mot denna typ av service är bland annat att tidspressen kan försämra vårdkvaliteten. Detta förstärker vikten av kvalitetssäkring och utvärdering av alla typer av apoteksverksamheter. Dessutom är en grund för att kunna upprätthålla en professionell service på alla plan att vi tillgodoser att en relevant kompetensutveckling ges både inom grundutbildningen och som yrkesverksam.

Hädanefter när jag ser vår symbol ormskålen så kommer i alla fall jag att tänka på hur Hygiea fortsatt kan inspirera oss vad gäller farmacins roll för folkhälsan.