Annons

Notiser – Nikotin försämrar cellgiftsbehandling

Nikotin försämrar cellgiftsbehandling Nikotin kan förstöra effekten av en cellgiftsbehandling. Det visar en lungcancerstudie som publicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift. I studien tillsatte man nikotin samtidigt som man hällde cellgifter över lungcancerceller. Cancercellerna dog då inte lika fort som i försök där man inte tillsatte nikotin. Diabetesordförande går till industrin Sedan 1999 har Stefan […]

26 apr 2006, kl 12:57
0

Annons

Nikotin försämrar cellgiftsbehandling
Nikotin kan förstöra effekten av en cellgiftsbehandling. Det visar en lungcancerstudie som publicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift. I studien tillsatte man nikotin samtidigt som man hällde cellgifter över lungcancerceller. Cancercellerna dog då inte lika fort som i försök där man inte tillsatte nikotin.

Diabetesordförande går till industrin
Sedan 1999 har Stefan Leufstedt varit ordförande i Svenska Diabetesförbundet, men till sommaren slutar han. Han ska istället börja arbeta för läkemedelsföretaget Novo Nordisk som är stora just på diabetesområdet. Public Affairs Manager blir hans nya titel. En befattning som enligt bolaget är ett led i satsningen på ökat utbyte med företagets intressenter.

DN-journalist till JO
Dagens Nyheters vetenskapsreporter Karin Bojs har JO-anmält Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Enligt Karin Bojs favoriserar SBU:s informationschef Ragnar Levi Dagens Medicin och låter tidningen ta del myndighetens rapporter före DN. Hon anser att det är otillbörligt eftersom SBU är en statlig myndighet. JO ska nu ta ställning till om påståendet är något som ingår i JO:s uppgift att behandla.

Danska läkemedelsverket oroat
Användningen av bredspektrumantibiotika har stigit i Danmark de senaste åren och utgör nu hälften av antibiotikaanvändningen. Förskrivningen av ciprofloxacin har ökat med
150 procent på fem år, något som oroar det danska läkemedelsverket. Myndigheten varnar för risken att man får fler antibiotikaresistenta bakteriestammar.

Solberoende
Till listan av beroendetillstånd kan vi snart också få lägga solning. I en liten randomiserad studie som publicerats i Journal of the American Academy of Dermatology fann forskarna att frekventa solare upplever abstinenssymtom vid utebliven UV-strålning. Vid ett blindtest fann de till exempel att personer som solar mycket föredrog en bädd med UV-strålning, trots att de inte kunde se någon skillnad. Man fann också att opioidantagonisten naltrexon minskade abstinensen hos hälften av dem som utsatte sig för strålning på solarium vid mer än åtta tillfällen i månaden. Hos de mindre frekventa solarna märktes inte någon abstinens.

Allergiläkemedel
säljer bra
Sedan allt fler läkemedel mot allergi blivit receptfria har försäljningen ökat på apoteket. På två år har försäljningsvolymen av de receptfria allergimedlen ökat med 62 procent.

EU tar efter
Inom EU ska man, enligt Apoteket, införa ett insamlingssystem för läkemedel liknande det svenska. Idag uppger två av tre svenska apotekskunder att de lämnar in sina överblivna läkemedel. Förra året blev det cirka 900 ton läkemedel inklusive emballage. Företagets miljömål för i år är att minst 75 procent av kunder som har överblivna läkemedel ska lämna in dessa.

Ja till ny lagstiftning
Riksdagen sa den 5 april som väntat ja till regeringens förslag om ändringar i läkemedelslagstiftningen. Ändringarna innebär bland annat att den svenska lagen nu införlivat EU-direktivet. Ändringarna syftar till att förenkla och förtydliga kraven för att godkänna läkemedel samt att utveckla den inre marknaden. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att homeopatika räknas som läkemedel och att begreppet generiskt läkemedel harmoniserar inom EU.

Fler fick påföljd
Förra året fick 384 personer inom sjukvården någon påföljd efter att ha anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. 29 läkare fick sin legitimation indragen, fem fler än 2004. Tio läkare fick sin förskrivningsrätt av läkemedel begränsad.