Annons

Hormonbehandling ger störst risk för viss typ av bröstcancer

Behandling i mer än fem år med östrogen-progesteron efter klimakteriet ökar risken för vissa typer av bröstcancertumörer mer än andra. Det visar en svensk studie.

24 mar 2006, kl 13:21
0

Förekomsten av lobulär bröstcancer som utgår från själva bröstkörteln har ökat snabbare än duktal bröstcancer som utgår från körtelgången under de senaste 30 åren. Det sammanfaller med introduktion och ökad användning av menopausal hormonterapi.
Det är känt sedan tidigare att kombinationsbehandling med östrogen och progesteron under mer än fem år ökar risken för bröstcancer. Nu visar en studie vid Karolinska Institutet, som publicerades i tidskriften Breast Cancer Research (2006;8:R11), att risken ökar mer än dubbelt så mycket för bröstcancer av lobulär och tubulär typ än för duktal typ.
Den populationsbaserade fallkontrollerade studien genomfördes i samarbete med Genome Institute i Singapore på kvinnor som nyligen fått diagnosen invasiv bröstcancer. Patientgruppen bestod av 1 888 kvinnor med duktal bröstcancer, 308 med lobulär bröstcancer och 93 kvinnor med tubulär bröstcancer. Gruppen matchades åldersmässigt mot en kontrollgrupp på 3 065 slumpmässigt utvalda kvinnor som fick besvara frågor om användning av hormonläkemedel efter klimakteriet.
För prognos och behandling spelar inte den histologiska typen av bröstcancer någon större roll utan det beror mest på malignitetsgrad. Lobulär bröstcancer anses dock ha något bättre prognos än duktal bröstcancer.
Studien är den första som även undersökt risken för olika typer av bröstcancer efter användning av lågpotenta orala östrogen. Resultaten visar en signifikant ökning av lobulär bröstcancer.