Annons

Fas II-studie väcker hopp om ny läkemedelsklass mot hiv

En pågående fas II-studie tyder på att läkemedelskandidaten MK-0518 är till nytta för hiv-patienter som utvecklat resistens mot dagens läkemedel. En ny preparatklass mot sjukdomen kan alltså vara på väg.

27 mar 2006, kl 12:46
0

Studien är visserligen begränsad, endast 167 patienter ingår, men den inger förhoppning om att klassen integrashämmare kan få betydelse.
– Huvudpoängen är att undersökningen visar att en ny grupp läkemedel kan ha effekt på virus som är mer eller mindre resistenta mot andra läkemedel, säger Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Interimresultaten presenterades i februari på aids-konferensen CROI, Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, i Denver i USA.

Verkar på nytt sätt
Av de 167 patienter som ingår i studien analyserades 78 efter sexton veckor. Patienterna hade antingen fått standardbehandling och placebo eller standardbehandling i kombination med integrashämmaren i doser på 200, 400 eller 600 mg.
För mellan 56 och 72 procent av de personer som fått det nya läkemedlet sjönk mängden virus i blodet till nivåer som är för låga för att upptäckas. För dem som fått standardbehandling plus placebo var motsvarande siffra 19 procent.
Idag finns fyra klasser läkemedel mot hiv. Oftast behandlas patienter med en kombination av läkemedel från de olika klasserna.
Problemet med resistensutveckling är stort. Inom grupperna förekommer korsresistens mellan preparaten, vilket försvårar behandlingen. Patienterna som ingår i studien av MK-0518 var vid studiens påbörjande infekterade av virus resistenta mot minst ett hivmedel.
– Om korsresistens förekommer mellan integrashämmare är för tidigt att säga. Däremot finns det ingen anledning att utgå från att det kommer att uppstå korsresistens med redan befintliga läkemedel eftersom integrashämmarna verkar på ett nytt sätt, säger Anders Sönnerborg.

Hämmar enzym
När en cell infekteras av ett hiv-virus omvandlas virusets RNA till DNA. Virusets arvsmassa kan sedan replikera sig i den mänskliga cellen. En förutsättning för det är att virusets DNA tränger in i cellens DNA och för det krävs enzymet integras. Genom att hämma integras motverkar MK-0518 att virusets och cellens arvsmassa smälter samman.
MK-0518 utvecklas av MSD och är det preparat i klassen som kommit längst. Även andra företag arbetar med integrashämmare.
Anders Sönnerborg säger att initialt är de primära målgrupperna för den nya läkemedelsklassen patienter med resistensproblem och patienter som har allvarliga biverkningar av dagens medel.
Vilka biverkningar integrashämmare kan tänkas ge upphov till är idag omöjligt att besvara.
– För hivmedel är de långsiktiga biverkningarna de största problemen. Därför är det för tidigt att uttala sig om vilka sidoeffekter som substansen kan ge upphov till. Exempelvis syns kroppsförändringar, en av de vanligaste biverkningarna av läkemedel mot hiv, sällan innan ett år sedan behandlingen påbörjats. En annan ofta förekommande biverkning är ändrade halter av blodfetter. Också det tar tid innan det märks.