Höjer takpriser för att värna läkemedelstillgång

Höjer takpriser för att värna läkemedelstillgång

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gör ”en första kortsiktig åtgärd” i översynen av takprissystemet.

23 mar 2023, kl 09:16
0

Den 11 april kommer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att höja takpriserna för ett antal läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. De aktuella takpriserna höjs med 25 procent och företagen kan därefter ansöka om att få höja priserna på sina produkter.

Sedan i höstas arbetar TLV med en översyn av takprissystemet. Syftet är att förbättra tillgången till läkemedel i Sverige. Översynen ska förebygga att de svenska läkemedelspriserna blir så låga att företagen tycker det är olönsamt att vara kvar på den svenska marknaden.

Läkemedelsvärlden

Höjningen 11 april gäller utvalda utbytesgrupper där vissa kriterier som tyder på låg lönsamhet är uppfyllda. Det hela är, enligt ett pressmeddelande från TLV, ”en engångsåtgärd och genomförs som en första kortsiktig åtgärd i takprisöversynen.”

Översynen ska sedan fortsätta och bland annat visa om man bör höja även andra takpriser.

Vad är takpriser?

När ett läkemedels patent går ut, kan andra tillverkare ansöka om att få börja sälja kopior med samma verksamma substans och likvärdig effekt, generika. Om flera läkemedel innehåller samma substans och har likvärdig effekt kan de bytas ut mot varandra. Läkemedel som därför får bytas ut mot varandra på apotek ingår enligt regelverket i en så kallad utbytesgrupp.

Då minst två läkemedel av olika fabrikat är utbytbara mot varandra uppstår det som kallas generisk konkurrens. Det leder i regel till att prisnivån sjunker i utbytesgruppen och det kan bli stora prisskillnader mellan de olika fabrikaten.

Systemet med takpriser infördes 2011 för att ge lägre och jämnare priser för läkemedlen i dessa utbytesgrupper. Takpris kan TLV sätta när prisskillnaderna inom en grupp kommer når en viss nivå. Ett takpris är det högsta tillåtna priset per förpackningsstorlek inom högkostnadsskyddet. Takpriset ska vara 35 procent av det som var det högsta priset när den generiska konkurrensen i utbytesgruppen uppstod.

Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Föregående artikel Två patienter har fått genterapi mot blindhet
Nästa artikel ”Terapi mot resistent tbc når för få”