Annons

Hjälp vid dosering

En doktorand vid Uppsala universitet har utvecklat en modell som kan förbättra doseringarna av till exempel antibiotika.

21 mar 2011, kl 13:37
0

Trots den omfattande användningen av antibiotika är kunskaperna om optimal dosering ganska dålig. Elisabeth Nielsen på Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet har utvecklat en matematisk modell som bättre kan beskriva tillväxt och avdödning av bakterier då de utsätts för olika antibiotikaexponeringar och därmed göra doseringarna säkrare.

Hur kroppen
omsätter antibiotikasubstansen, dess farmakokinetik, avgör vilken läkemedelsexponering bakterien utsätts för och påverkar därmed resultatet. För vissa patientgrupper är farmakokinetiken okänd.
En sådan grupp är nyfödda barn, samtidigt som infektioner är en av de vanligaste dödsorsakerna i den gruppen. Deras farmakokinetik av antibiotikat gentamicin studerades därför i en klinisk studie. Man fann att förmågan att omsätta gentamicin, förutom att det berodde på kroppsvikt också kunde kopplas till i vilken graviditetsvecka barnet föddes samt dess ålder. Faktorer som alla har betydelse vid doseringen.

I sitt avhandlingsarbete
har Elisabeth Nielsen utvecklat matematiska modeller för sex av våra vanligaste antibiotika. En modell som kan vara ett hjälpmedel för att förbättra doseringsstrategierna.