Annons

Många kosttillskott hälsofarliga

Av 43 kosttillskott innehöll 30 substanser som kan vara hälsofarliga och åtta innehöll läkemedelsklassade substanser. Det visar en granskning från Livsmedelsverket och Läkemedelsverket.

21 mar 2011, kl 13:02
0

De två myndigheterna har fokuserat på bantnings- och prestationshöjande preparat, även om andra, främst med smärtlindrande eller potenshöjande verken också ingick. Livsmedelsverket köpte in 43 kosttillskott från åtta svenskspråkiga hemsidor och Läkemedelsverket analyserade produkterna.

I 30 av dem
ingick växter eller växtextrakt som kan innehålla hälsofarliga substanser. Substanser som kan ge biverkningar fanns i 28 produkter och i åtta av dem fann man läkemedelssubstanser som inte alls ska finnas i den här typen av produkter och som vid en klassificering skulle klassas som läkemedel. Substanser det handlar om är koffein, forskolin, acetylcystein och GABA.

På Läkemedelsverket
ska man nu gå vidare med fynden från den här granskaningen, men hur är inte klart.
? Det som skiljer den här branschen från läkemedelsbranschen är ju att de här medlen säljs av så många och vi måste gå på varje hemsida eller importör så det tar ett tag. Men vi uppmanar de som säljer de här produkterna att ta kontakt med oss, säger Ingela Ottoson på Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverket
har man sedan en tid ett projekt där man granskar de stora gymsidorna och försäljare av kosttillskott.
? I den här branschen liksom andra finns det både fula fiskar och de som direkt tar bort preparat på uppmaning från oss. Ofta handlar det ju också om okunskap, menar Ingela Ottoson.
? Nyligen fick vi bort en produkt som innehöll Parkinsonmedlet L-dopa från en hemsida. Den substansen är ju ytterst olämplig i kosttillskott.

Av de substanser man hittat i den gemensamma granskningen med Livsmedelsverket nämner hon speciellt produkter som innehåller GABA som har en blodtryckssänkande effekt och i undersökningen såldes under namnet BrainCalm och kosttillskott som innehöll acetylcystein, som bland annat används vid behandling av bronkit och cystisk fibros eftersom det är slemlösande. Men under senare år har det börjat förekomma i kosttillskott då det påstås kunna skydda levern mot bieffekter av anabiola steroider.