Herceptin okej tillsammans med cytostatika

Behandling av bröstcancerpatienter med antikroppen trastuzumab
har hittills bara varit godkänd att ges efter det att behandling med
cytostatika avslutats. Nu har indikationen utökats inom EU.

20 maj 2011, kl 11:57
0

Cancerpreparatet Herseptin (trastuzumab) har fått okej av EU-kommissionen att ges samtidigt med behandling med cytostatika som förebyggande behandling. Den utökade indikationen gäller kvinnor med tidig HER2-positiv bröstcancer.

2006 godländes Herceptin i Sverige för behandling av patienter med tidig HER2-positiv bröstcancer efter kirurgi, cytostatika och strålbehandling. Sedan 2010 är Herceptin är även godkänd för behandling av metastaserad magsäckscancer.