Tikomeds benmärgspreparat blir särläkemedel

Svenska Tikomed har fått sin kandidat TM-400 klassad som särläkemedel
inom EU. Preparatet utvecklas för att förbättra förutsättningarna inför
benmärgstransplantation.

20 maj 2011, kl 12:54
0

Tikomed utvecklar produkten TM-400 som ska öka antalet celler som skördas hos givaren inför en transplantation av benmärg. Transplantation av benmärg är en form av behandling som kan ges till patienter med blodcancer.

Genom statusen särläkemedel får företaget rätt till kostnadsfria vetenskapliga rådgivningar hos EMA för produkten och lägre kostnader för de regulatoriska processerna kring godkännandet och tio års marknadsexklusivitet inom EU.