Seroquel depot godkänt för bipolär depression

Läkemedelsverket har godkänts Astrazenecas neuroleptika Seroquel depot för behandling av bipolär sjukdom.

26 feb 2009, kl 13:09
2

Sedan tidigare är Seroquel depot (quetiapin fumarat) godkänt för behandling av schizofreni och de maniska episoderna vid bipolär sjukdom. Nu har Läkemedelsverket godkänt att det används även vid bipolär depression. I USA godkändes preparatet för behandling av bipolär sjukdom i höstas.

Det svenska godkännandet är ett resultat av att Holland godkänt den utökade indikationen. Via proceduren av ömsesidigt godkännande kommer det efterhand bli godkänt i alla de länder som ingår i det ömsesidiga godkännandet.

I de studier som Astrazeneca gör på Seroquel depot ingår 10 000 patienter världen över. Företaget arbetar också för att få läkemedlet godkänt som underhållsbehandling av bipolär sjukdom, mot generaliserat ångestsyndrom och egentlig depression.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Vi har ett produktbaserat förmånssystem vilket innebär att i och med Seroquel Depot fått förmån för sina första registrerade indikationer utan begränsningar så omfattas preparatets nya indikationer t v av förmån det också. Men företagen är skyldiga enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLVs) nuvarande regelverk (TLVFS 2008:2 §20) att anmäla när en ansökan om ny eller förändrad indikation gjorts, respektive när beslut om sådan fattats av registreringsmyndighet, om en sådan förändring kan förväntas ändra förutsättningarna för användningen av läkemedlet väsentligen.

  Med andra ord så innebär denna nya indikation att TLV kan komma att genomföra en ny utvärdering av Seroquel Depot utifrån sitt aktuella pris och dokumentation. Resultatet kan komma att bli en begränsning av förmånen till ursprungsindikationerna, eller till en grupp av patienterna med bipolär depression, eller att förmånen även i fortsättningen precis som i dag blir produktbaserad.

  Låt oss – för patienternas nytta och för förskrivarnas beslutsituation – hoppas att Seroquel Depot verkligen innebär sådana fördelar hos patienter med bipolär depression att någon begränsning av förmånen inte blir nödvändig.

  I situationer med skilda indikationer och stor skillnad i kostnadseffektivitet har företag ibland valt att lösa detta problem genom att marknadsföra samma produkt under olika handelsnamn och i skilda styrkor till ibland skilda priser.

  ———————————————————————————-
  Mikael Hoffmann
  Chef för stiftelsen NEPI – Nätverk för läkemedelsepidemiologi
  Suppleant i TLV

 2. Jag håller med Mikael Hoffman i hans resonemang i allmänhet. Problemet är, som jag kommenterat tidigare, att begränsade subventioner är i princip verkningslösa. Tror att det enda sättet att drastiskt förbättra följsamheten till begränsningarna är att farmaceuten får uppdraget att kontrollera även subventionsstatus.