Annons
Handelsprodukter och nätet driver omsättningen
Foto: Istock

Handelsprodukter och nätet driver omsättningen

Apotekens omsättning ökade förra året, mest tack vare e-handeln och försäljningen av handelsprodukter.

2 maj 2017, kl 13:46
0

Förra året ökade apotekens omsättning med 5,4 procent och uppgick till 40,1 miljarder kronor, jämfört med 38,1 miljarder kronor år 2015. Det visar Sveriges Apoteksförenings nya branschrapport. I omsättningen ingår försäljning av receptbelagda läkemedel, receptfria egenvårdsprodukter samt av övriga handelsvaror och tjänster.

Den största delen av apotekens omsättning, 75 procent, utgörs av försäljning av förskrivna läkemedel. Under 2016 var den omsättningen 30 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 4,7 procent, motsvarande 1,3 miljarder kronor, jämfört med 2015.

Omsättningen från egenvårdsläkemedel samt handelsvaror och övriga tjänster utgör 10 respektive 15 procent av den totala omsättningen. I kronor innebar det under 2016 en omsättning på 4 respektive 6,1 miljarder kronor.

Den största förändringen i omsättning skedde dock i kategorin handelsvaror och övriga tjänster där omsättningen ökade med 9,1 procent jämfört med år 2015.

Av den totala mängden receptfria läkemedel som säljs i Sverige var det förra året 18 procent som såldes utanför apotek, på till exempel bensinstationer och i matvaruaffärer. Detta är en liten minskning mot tidigare år och förklaras enligt branschrapporten till viss del av beslutet från Läkemedelsverket att paracetamol i tablettform enbart får säljas på apotek.

Liksom tidigare år fortsätter e-handeln att växa och utgör nu cirka 6 procent av öppenvårdsapotekens totala omsättning, vilket motsvarar cirka 2,4 miljarder kronor. Motsvarande siffror för 2015 var cirka 3,9 procent och cirka 1,5 miljarder kronor. Även inom e-handeln stod försäljningen av receptbelagda läkemedel för den största omsättningen följt av handelsvaror. Mätt i antalet sålda förpackningar är försäljningen av handelsvaror och egenvårdsprodukter större än försäljningen av receptbelagda läkemedel.

Värdet av den totala öppenvårdsmarknaden för apotek växte med cirka 2,1 miljarder kronor under 2016. Av denna ökning stod e-handeln för 32 procent.

I slutet av förra året fanns 1 392 öppenvårdapotek i landet, vilket är 34 fler än i slutet av 2015. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden för sju år sedan har antalet öppenvårdsapotek i storstäderna och i deras förortskommuner ökat stadigt med 83 respektive 86 procent. Beskrivet i absoluta tal innebär det en ökning från 130 till 239 öppenvårdsapotek i storstäderna och en ökning från 104 till 193 stycken i förortskommunerna.

I glesbygdskommunerna har det däremot inte skett någon förändring alls, utan i dessa finns samma antal öppenvårdsapotek nu som innan omregleringen, 32 stycken.

På de orter där det saknas vanliga apotek finns apoteksombud. År 2016 fanns 643 sådana ombud jämfört med 657 stycken år 2015. Hittills har det ingått i statens ägardirektiv att Apoteket AB ska driva apoteksombud men i apoteksutredningen som presenterades i mars i år föreslås det att även andra aktörer ska tillåtas inrätta och driva ombud.