Annons
Så vill regeringen förändra apoteksmarknaden
Alla läkemedel i EU är märkta med en unik, spårbar 2D-kod.

Så vill regeringen förändra apoteksmarknaden

En försäljning av ägandet i Apoteksgruppen är en av åtgärderna som ingår i en ny proposition.

21 apr 2017, kl 15:00
0

Kristina Billberg.
Foto Ola Hedin.

Johan Wallér.

I en debattartikel i Dagens Nyheter ger folkhälsominister Gabriel Wikström och näringsminister Mikael Damberg, (S), en föraning om vilka förändringar man vill göra på apoteksmarknaden.

Bland annat skriver de att staten bör sälja sitt ägande i Apoteksgruppen Holding, som bildades vid avregleringen av apoteksmarknaden för åtta år sedan. Bolagets syfte var att privatisera och sälja ut ett antal apotek till privata aktörer och att fungera som ett servicebolag. En proposition om detta har också lämnats in.

De båda ministrarna skriver att bolaget nu har fullgjort sitt uppdrag och att det därför inte är nödvändigt med ett statligt ägande. Däremot planerar man inte att göra sig av med Apoteket AB, som staten också äger, utan skriver i stället att vill stärka bolagets position att det ska vara ett föredöme på apoteksmarknaden.

– Då har man ganska mycket att jobba på, säger Kristina Billberg, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter.

Kristina Billberg syftar på resultaten i den arbetsmiljöenkät som förbundet har gjort bland farmaceuter på samtliga apotekskedjor som pekar på att det finns stora arbetsmiljöproblem i form av bland annat ensamarbete och långa arbetspass utan paus.

– Apoteket AB är inte sämre än någon annan, men inte heller bättre, och vill man vara en förebild måste man se till att ta tag i de arbetsmiljöproblem som finns, säger Kristina Billberg.

Artikeln på DN Debatt tar sin utgångspunkt i den första och största delen i Apoteksmarknadsutredningen som nyligen presenterades och som nu är ute på remiss.

Kristina Billberg ser på det hela positivt på framtiden för apoteksmarknaden och får där medhåll av Johan Wallér, chef för branschföreningen Sveriges Apoteksförening.

– Det finns många förslag i utredningen som är bra och vi tycker att den ger en bra beskrivning av hur marknaden ser ut i dag. Sedan finns det alltid saker som kan förbättras, säger Johan Wallér.

I debattartikeln, och utredningen, tas bland annat upp förändringar i 24-timmarsregeln där ansvaret för att garantera att läkemedlet levereras till kund inom 24 timmar föreslås flyttas från apoteksaktörerna till distributörerna.

En annan ändring som utredningen föreslår är åtgärder för att höja kvaliteten kring hanteringen av receptbelagda läkemedel. I dag får enbart farmaceuter expediera recept, men förslaget är att alla moment i recepthanteringsprocessen ska skötas av en farmaceut, vilket inte fallet i dag. Om Johan Wallér är positiv till förändringarna kring 24-timmarsreglen tycker han inte att det är en bra lösning att styra vem som ska göra vad vid receptexpediering.

– Det är en omodern och otidsenlig metod för att styra kompetens och kvalitet. Vi vill hellre att en generell kvalitetshöjning görs genom att utveckla farmaceutiska tjänster, säger Johan Wallér.

I utredningen finns förslag på att utreda behovet och värdet av sådana tjänster och även Kristina Billberg menar att dessa har en plats på svenska apotek. Till skillnad från Johan Wallér är hon dock positiv till att samtliga moment i recepthanteringsprocessen sköts av en farmaceut.

– Det handlar om att kunna ta emot och värdera receptet för att vid utlämningen kunna ge kvalificerade råd och anvisningar och för det krävs legitimerad personal. Det är en fråga om patientsäkerhet, säger Kristina Billberg.

I debattartikeln poängteras att regeringen delar utredningens bild att grunduppdraget för apoteken behöver definieras tydligare och att tillsynen av apoteksmarknaden måste stärkas.

“I dag finns många apotek som fungerar bra, både statliga och privat ägda, men vi måste säkerställa att alla apotek håller måttet.”, skriver Gabriel Wikström och Mikael Damberg.