Tomas Salmonsson är Årets Farmaceut 2017.

Han får fackets utmärkelse Årets Farmaceut

Tomas Salmonson, chef för EMA:s vetenskapliga råd, får fackförbundet Sveriges Farmaceuters årliga utmärkelse.

25 Sep 2017, kl 12:11
0

Apotekaren Tomas Salmonson är sedan 2013 chef för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP. Som sådan leder han de europeiska regulatoriska myndigheternas arbete med att bedöma och fatta beslut om marknadsgodkännande för nya humanläkemedel i EU.

I dag måndag, på själva internationella farmaceutdagen, tilldelas han också utmärkelsen Årets Farmaceut av fackförbundet Sveriges Farmaceuter.

Han får den med motiveringen: ”Tomas Salmonson verkar för internationellt samarbete mellan myndigheter i syfte att dela kunskaper och utvärderingar av läkemedel. Han utvecklar nya och bättre vägar för att underlätta samarbete och utbyte av information – allt för att uppnå största möjliga nytta för patienten.”

Utmärkelsen innebär förutom äran 10 000 kronor och plats i expertnätverket Årets Farmaceuter. Förra året gick utmärkelsen till Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet.

Läs tidigare intervjuer och artiklar med Tomas Salmonson i Läkemedelsvärlden.se om bland annat flytten av EMA och om framtidens läkemedelsutmaningar.