Framtiden i fokus på läkemedelskongress
Tomas Salmonssson, chef för CHMP, efter avslutad presentation med titeln "Future medicines. regulatory sciences".

Framtiden i fokus på läkemedelskongress

Framtidens läkemedelsutveckling inledde kongressen PSWC som startade på allvar i Stockholm i dag måndag.

22 maj 2017, kl 14:54
0

Annons

Efter en smygstart med välkomnande och posterpresentationer i går söndag drog den internationella läkemedelskongressen Pharmaceutical sciences world congress (PSWC) i gång på allvar under morgonen i dag måndag.

Temat för hela kongressen är ”Framtida läkemedel för en värld” och förmiddagen präglades av både framtidsvisioner och identifierade utmaningar inom läkemedelsområdet.

De senaste åren har till exempel läkemedelsutvecklingen inom cancer tagit stora steg i och med immunterapi. Dessa behandlingar är dock endast riktigt effektiva som monoterapi i en del av patienterna. Nästa steg, där det pågår många studier, är därför att kombinera olika behandlingar för att göra dem mer effektiva för fler.

– Här krävs det fortfarande mycket forskning för att förstå vilken behandlingskombination som fungerar på vilka patienter. Det kan också finnas säkerhetsaspekter att ta hänsyn till när man kombinerar olika läkemedel. Ytterligare en intressant aspekt är samarbetet mellan olika tillverkare när olika preparat ska kombineras, sade Thomas Allvin, från den Europeiska läkemedelsindustriföreningen, Efpia, som inledde dagen.

Han nämnde också bland annat utvecklingen inom cellterapi som intressant med potentialen att om inte bota så i alla fall förbättra behandlingen av typ 1-diabetes med hjälp av att introducera pankreasceller inkapslade i skyddande celler som kan bidra till insulinproduktionen.

– Även om vi bara lyckas med liten förbättring av blodsockerkontrollen skulle det betyda mycket för patienten. I framtiden kommer vi kanske att kunna transplantera pankreatiska celler i större skala som kan ersätta patientens brist på dem.

Alzheimer och utveckling av läkemedel som kan påverka sjukdomen liksom antibiotikaresistens och utveckling av nya antibiotika, är andra områden med stora framtidsutmaningar, enligt Thomas Allvin.

– Fler än 25 000 dödsfall kan relateras till multiresistenta bakterier varje år, bara inom EU. De befintliga antibiotikumen fungerar inte i dessa fall utan det krävs nya läkemedel. I framtiden kan monoklonala antikroppar ge en mer precis behandling och eftersom dessa är målinriktade och verkar inom ett smalt spektrum har de inte så mycket resistensutveckling. Störst effekt har sannolikt de monoklonala antikropparna i kombination med traditionella antibiotika, sade Thomas Allvin.

Tomas Salmonsson, chef för EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP tittade på framtiden ur ett regulatoriskt perspektiv och även han konstaterade att Alzheimer är ett område med stora utmaningar.

– Det görs mycket forskning men vi har också fått stora besvikelser. Tillsammans med industrin försöker vi lära av misstagen. Vi vet i dag inte vad som kommer att ha effekt när det kommer till utveckling av nya substanser men vi tror på att behandla patienterna tidigt.

En utmaning med nya läkemedel mot Alzheimer är att förstå vad det verkligen levererar och hur den effekten ska mätas.

– Det nuvarande systemet för så kallad real world data är inte redo för Alzheimer, sade Tomas Salmonsson.

Ett annat område som Tomas Salmonsson belyste var behovet av bättre diagnostik. På läkemedelsutvecklingssidan går utvecklingen allt mer mot individanpassade läkemedel, men det kräver också att den diagnostiska utvecklingen hänger med, konstaterade han.

Tomas Salmonsson exemplifierade med en studie där immunterapierna nivolumab och ipilimumab kombinerades för behandling av icke småcellig lungcancer. Resultaten visade att kombinationen ger bättre överlevnad än behandling med läkemedlen var för sig.

– Men tittar man närmare på resultaten visar det sig att kombinationen i själva verket bara har god effekt i de patienter med väldigt låga PDL1-uttryck. I övriga fall fungerar monoterapi lika bra. Utveckling av nya läkemedel måste gå hand i hand med diagnostik, betonade Tomas Salmonsson.

Andra talare under förmiddagens framtidstema var bland annat Jukka Rantanen från Köpenhamns universitet, som påminde om trots att läkemedelsutvecklingen haft en relativ innovativ utveckling har inte mycket hänt med själva formuleringen. Där såg han en framtid med 3D-utskrivna läkemedel och individanpassade läkemedelsdoser.

Kongressen Pharmaceutical sciences world congress (PSWC) är den vetenskapliga delen av The international pharmaceutical federations (FIP) årliga kongress, och hålls i år i Sverige på Älvsjömässan. Totalt är drygt 1 000 deltagare från över 70 länder registrerade för kongressen som började på söndagen och slutar på onsdagen.