GSK söker inte patent i Indien

GSK har beslutat att inte ansöka om patent i Indien för två hiv-läkemedel. Skälet anses vara att företaget riskerar att få avslag.

12 dec 2007, kl 11:52
0

Läkemedelsföretaget Glaxosmithkline har dragit tillbaka sin patentansökan för de antiretrovirala läkemedlen Abacavir och Trizivir i Indien. Skälet är enligt Times att företaget inte vill riskera att patenten avslås av de indiska myndigheterna. Anledningen till GSK:s förmodan är att den indiska patentmyndigheten tidigare avslagit Novartis patentansökan på cancerläkemedlet Glivec. Ett avslag skulle i sin tur minska GSK:s möjligheter att få patent för hivmedlen i andra utvecklingsländer.

Innan 2005 beviljades
inga patent i Indien, men efter att landet skrivit på WTO-avtalet beviljas sådana för läkemedel som anses vara nya innovationer och inte variationer av redan kända patent. Motiveringen till att Novartis inte fick patent på Glivec 2006 var att det inte ansågs röra en ny substans eftersom läkemedlet lanserades i USA 2003.

Abacavir tillhör den andra linjens hiv-läkemedel som behövs vid behandling av patienter som blivit resistenta mot den första gruppen antiretroviala medel. Trizivir är ett kombinationspreparat vid behandling både för nyinsjuknade och patienter som utvecklat resistens mot första linjens preparat.