Annons

Överskottet för läkemedel minskar

Läkemedelsindustrins exportöverskott minskar, men Sverige säljer fortfarande för betydligt mer än vi köper. Det konstaterar Kommerskollegium i en analys.

11 dec 2007, kl 16:07
0

Läkemedelsföretag verksamma i Sverige fortsätter att ge ett betydande exportöverskott i utrikeshandeln. Det konstaterar Kommerskollegium i sin senaste analys av utrikeshandeln.
Exporten minskade visserligen med 3,5 miljarder kronor under de tre första kvartalen i år, samtidigt som importen ökade med en miljard jämfört med samma period 2006. Men trots minskningen stod läkemedelsexporten för 5,3 procent av värdet av den totala svenska exporten. Under perioden januari till och med september var läkemedelsexporten värd 44,4 miljarder medan vi importerade för 18,4 miljarder vilket blir ett överskott på 26 miljarder kronor. Det är 4,5 miljarder mindre jämfört med motsvarande period året innan.
De viktigaste exportländerna var förutom USA, Frankrike, Tyskland och Spanien.