GSK halverar bidrag

Läkemedelsföretaget GSK drar ned på pengarna till patientföreningar i Sverige.

21 feb 2011, kl 13:52
0

Mellan 2008 och 2010 har Glaxo Smith Kline halverat bidraget till patientorganisationerna i Sverige, från en och en halv miljon till 765 000 förra året.


Rent generellt har
 bidragen från industrin till intresseföreningarna minskat på senare år, säger Pär Tellner, på Lif.
? Den trenden har nu pågått under några år. Vid den senaste räkningen var de här bidragen på runt 15 miljoner totalt om året, för några år sedan låg de på runt 15-20 miljoner.
Skälet till minskningen är, menar Pär Tellner minskade marginaler för företagen.
? Man är helt enkelt noggrannare med vilka projekt man ska satsa på.

Enligt Jonas Vikman, ansvarig för kontakter med patient- och intresseföreningar i Sverige på GSK ska minskningen inte ses som en ny fastlagd policy från företagets sida.

-Nej det handlar mer om att det råkat bli så nu när vi jämförde bidragen de senaste tre åren. Nivån varierar från år till år beroende på projekt som är aktuella.